سیداد ولها: مرکز تاریخی ریبیرا گرانده

میراث باارزش و برجسته جهانی  جزئیات مرکز تاریخی "ریبیرا گرانده"، در لیست میراث جهانی قرار دارد. "ریبیرا گرانده" اولین شهر مستعمراتی اروپایی می‌باشد که در این منطقه حاره‌ای و گرم ساخته شده است و بدون شک تأثیری بزرگ بر توسعه و پیشرفت اروپا در اواخر قرن 15 و همچنین آف...

نویسنده : تیم تعیین محتوای اصفهان تور ,28 تیر 1398 ادامه


مشاوره و پشتیبانی تخصصی رایگان

مشاوره قبل و حین سفر توسط سفریار اختصاصی

قیمت رقابتی تورهای داخلی و خارجی

قیمت‌های شفاف بدون پرداخت هزینه‌های جانبی

تنوع تورهای داخلی و خارجی

شخصی سازی انواع تور برای مسافران