خرابه‌های "لوروپنی"

میراث باارزش و برجسته جهانی  جزئیات ویرانه‌های "لوروپنی"، شامل دیوارهای بلند و باابهت ساخته‌شده از خاک سرخ می‌باشند که دارای ارتفاعی بالغ بر شش متر است. این دیوارها مساحت بزرگی از این منطقه را احاطه کرده‌اند. نمونه‌هایی شبیه به این استحکامات نظامی و...

نویسنده : تیم تعیین محتوای اصفهان تور ,26 تیر 1398 ادامه


مشاوره و پشتیبانی تخصصی رایگان

مشاوره قبل و حین سفر توسط سفریار اختصاصی

قیمت رقابتی تورهای داخلی و خارجی

قیمت‌های شفاف بدون پرداخت هزینه‌های جانبی

تنوع تورهای داخلی و خارجی

شخصی سازی انواع تور برای مسافران