لیست تورها خودروهای دربستی مکان های گردشگری فستیوال آثار یونسکو فعالان گردشگری خرید بلیط هواپیما مقالات آب و هوا
کرواسی - اسپلیت- دالماتیا

دشت "استری آرد"

07 بهمن 1396

تیم تعیین محتوای اصفهان تور

میراث باارزش و برجسته جهانی

جزئیات

دشت "استری آرد" یک سیستم استفاده از زمین و استعمار کشاورزی به‌وسیله یونانی‌ها در قرن 4 قبل از میلاد است. سیستم سازمان‌دهی زمین بر اساس توزیع جغرافیایی و به‌وسیله مرزهای ساخته شده از سنگ و به شکل دیوار می‌باشد. این سیستم از همان اوایل به‌وسیله سیستم‌های آبی مانند تانک آب و فاضلاب یا جوی کنار خیابان کامل می‌شده است. این سیستم از لحاظ جهانی حائز اهمیت فراوانی می‌باشد. سیستم تقسیم زمین به‌وسیله استعمارگران یونانی ابداع شده است. فعالیت‌های کشاورزی در "چورا" بدون هیچ‌گونه وقفه و در طول 24 قرن گذشته تا به حال همچنان ادامه داشته است. بیشترین محصول این زمین‌های کشاورزی، انگور و زیتون می‌باشد. زمین‌های بارور در این منطقه که در دشت‌های حاصلخیز قرار دارند، به‌وسیله استعمارگران یونانی به بخش‌های کوچک‌تری تقسیم شده‌اند.
نکته1: سیستم تقسیم زمین، که قدمت آن به قرن قبل از میلاد بازمی‌گردد، در دشت‌های "استری آرد" اجرا شدند. این زمین‌های بر اساس مدل جغرافیایی ارائه شده توسط یونانی‌ها در زمین‌های کشاورزی مدیترانه به بخش‌های کوچک‌تری تقسیم شده‌اند.
نکته2: زمین‌های کشاورزی دشت "استری آرد" زمین‌های باروری هستند که در طول 2400 سال محصولات یکسانی در آنان کشت داده شده است. این زمین‌ها بازگوکننده ثبات و پایداری و استقامت مردمان منطقه در طول چندین قرن متوالی می‌باشد.
نکته3: زمین‌های کشاورزی دشت استری آرد و مناطق اطراف آن نمونه‌ای از سنت‌های باستانی مردمان این منطقه است که تا به امروز همچنان ادامه دارد. این سنت‌ها باعث پیشرفت اقتصادی زیادی در این مناطق شده است. سیستم مربوط به املاک مزروعی یونان در طول چندین قرن و بدون تغییر در این مناطق اجرا شده است. این سیستم با تغییرات اندکی در آن هنوز هم در حال اجرا می‌باشد. دشت استری آرد شامل زمین‌های کشاورزی حاصل این منطقه می‌باشد. سیستم معروفی با نام چورا برای تقسیم این اراضی استفاده می‌شود. دیوارهای سنگی به عنوان مرز میان زمین ها بکار گرفته شده‌اند. برنامه‌های مدیریتی اجرا شده در این منطقه از لحاظ باستانی حائز اهمیت فراوانی می‌باشد. این سیستم تقسیم اراضی نه تنها باعث رونق کشاورزی در منطقه شده بلکه باعث رونق امور شهری و جذب گردشگر نیز شده است. این منطقه باستانی از لحاظ جهانی حائز اهمیت فراوانی می‌باشد.

دشت "استری آرد"
دشت "استری آرد"
دشت "استری آرد"
دشت "استری آرد"
دشت "استری آرد"
دشت "استری آرد"
دشت "استری آرد"
دشت "استری آرد"
دشت "استری آرد"
دشت "استری آرد"
دشت "استری آرد"
دشت "استری آرد"