لیست تورها خودروهای دربستی مکان های گردشگری فستیوال آثار یونسکو فعالان گردشگری خرید بلیط هواپیما مقالات آب و هوا
چین - تیان شان

سین کیانگ تیانشان

07 بهمن 1396

تیم تعیین محتوای اصفهان تور

میراث باارزش و برجسته جهانی

جزئیات

"سین کیانگ تیانشان" منطقه‌ای چهارگانه به مساحت 606833 هکتار به همراه منطقه‌ای حفاظت‌شده به مساحت 491103 هکتار می‌باشد که در جمهوری خلق چین در استان سین کیانگ تیانشان واقع در شرق کوه‌های تیان شان دیده می‌شود.
چهار منطقه به فاصله 1760 کیلومتر از استان سین کیانگ تیانشان به‌وسیله بیابان‌های آسیای مرکزی احاطه شده‌اند. مناظر طبیعی و بی‌نظیر منطقه که دارای ویژگی‌های منحصربه‌فردی هستند باعث شهرت این منطقه شده‌اند. فرآیندهای زیستی و اکولوژیک ویژه‌ای در منطقه جریان دارد. ویژگی منحصربه‌فرد منطقه دره‌های عمیق قرمزرنگ، قله‌های بلند کوه‌ها و مناطق یخی شامل دریاچه‌ها و هم‌چنین جلگه‌های وسیع می‌باشد. تضاد شدیدی میان مناطق کوهستانی و بیابان‌های آسیای مرکزی و همچنین میان جلگه‌های خشک جنوبی و مناطق پر آب شمالی دیده می‌شود. سین کیانگ تیانشان منطقه‌ای است که در آن فرایندهای زیستی و اکولوژیک به وضوح دیده می‌شود. پوشش گیاهی منطقه ویژه می‌باشد و از شمال تا جنوب منطقه تغییر چشمگیری دیده می‌شود. پوشش گیاهی منطقه بازگوکننده سیر تکاملی منطقه پامیر می‌باشد. سین کیانگ تیانشان دارای تنوع زیستی زیادی است و زیستگاه بسیاری از گونه‌های بومی و برخی گونه‌های نادر و در معرض خطر نابودی می‌باشد. این منطقه زیست‌گاه گیاهانی است که در مناطق خشک و گرم زندگی می‌کنند. می‌توان گفت پوشش گیاهی غالب منطقه پوشش مدیترانه‌ای می‌باشد.

نکته1: تیانشان منطقه‌ای کوهستانی در آسیای مرکزی می‌باشد که مساحت آن 2500 کیلومتر است. این کوه بزرگ‌ترین رشته‌کوه جهان می‌باشد و همچنین بزرگ‌ترین رشته‌کوه ایزوله شده‌ای است که از شرق تا غرب کشیده شده است. بخش‌هایی از سین کیانگ دارای مساحت 1760 کیلومتر می‌باشد که جاذبه‌های طبیعی بی‌نظیری دارد. این منطقه کوهستانی بین دو صحرا و بیابان آسیای مرکزی، بیابان جونغارستان (در شمال) و بیابان تاریم در جنوب احاطه شده است. زیبایی‌های سین کیانگ تیانشان نه تنها به دلیل کوه‌های همیشه پوشیده از برف و مناطق یخی بلکه بیشتر به دلیل وجود جنگل‌های همیشه سبز و چمنزارها، رودها و دریاچه‌ها و بستر دره‌های قرمزرنگ می‌باشد. در این منطقه می‌توان تضاد شدیدی بین مناطق بیابانی وسیع و کوه‌های سرسبز را مشاهده نمود. در جنوب منطقه تنها صخره‌ها و در شمال منطقه جنگل‌ها و علفزارهای بزرگ دیده می‌شود که هرکدام دارای زیبایی ویژه و خیره‌کننده‌ای هستند.
نکته2: سین کیانگ تیانشان نمونه‌ای از فرایندهای تکاملی زیستی و اکولوژیک می‌باشد، ‌اکوسیستم و تغییرات سطح زمین در اثر عوامل طبیعی از دوره پلیستوسن و به دلیل شرایط ویژه تیانشان که بین دو بیابان در منطقه آسیای مرکزی با آب‌وهوای خشک و منطقه کوهستانی قرار دارد، به وضوح دیده می‌شود. سین کیانگ تیانشان شامل منطقه‌ای کوهستانی با زمین‌های لم‌یزرع و کم آب با شیب تند می‌باشد. مطالعات زیستی زیادی در رابطه با اکوسیستم این منطقه لم‌یزرع و خشک که تغییرات آب و هوایی در آن زیاد است، ‌انجام گرفته. سین کیانگ تیانشان یکی از مهم‌ترین نمونه‌هایی است که در آن سیر تکاملی و زیستی در پامیر به وضوح دیده می‌شود. پوشش گیاهی منطقه از شمال به طرف جنوب تغییرات زیادی را نشان می‌دهد و تراکم پوشش گیاهی نیز در پامیر تغییرات چشمگیری دارد. این منطقه زیستگاه جانداران بومی، گونه‌های نادر و در معرض خطر است. پوشش گیاهی غالب منطقه شامل پوشش گیاهی مدیترانه‌ای می‌باشد.

سین کیانگ تیانشان
سین کیانگ تیانشان
سین کیانگ تیانشان
سین کیانگ تیانشان
سین کیانگ تیانشان
سین کیانگ تیانشان
سین کیانگ تیانشان
سین کیانگ تیانشان
سین کیانگ تیانشان
سین کیانگ تیانشان
سین کیانگ تیانشان
سین کیانگ تیانشان