لیست تورها مکان های گردشگری فستیوال آثار یونسکو خرید بلیط هواپیما مقالات آب و هوا
بورکینافاسو - اوآگادوگو

خرابه‌های "لوروپنی"

26 تیر 1398

تیم تعیین محتوای اصفهان تور

میراث باارزش و برجسته جهانی

 جزئیات

ویرانه‌های "لوروپنی"، شامل دیوارهای بلند و باابهت ساخته‌شده از خاک سرخ می‌باشند که دارای ارتفاعی بالغ بر شش متر است. این دیوارها مساحت بزرگی از این منطقه را احاطه کرده‌اند. نمونه‌هایی شبیه به این استحکامات نظامی و قلعه‌ها در منطقه "لوبی" دیده می‌شود که قسمتی از صدها قلعه سنگی این منطقه را به یکدیگر مربوط می‌سازد. این دیوارها بخشی از شبکه‌ای است که در یک‌زمان ساخته شده‌اند. این دیوارها نمادی از قدرت پادشاهی آن زمان می‌باشد. ساخت این دیوارها و استحکامات نظامی، تأثیر زیادی بر تجارت کشورهای ساحل آتلانتیک داشته است. پس از انجام کارهای گودبرداری و خاک‌برداری و با استفاده از تکنیک رادیو-کربن، قدمت دیوارهای "لوروپنی" تخمین زده شد. قدمت این دیوارها به قرن 11 بعد از میلاد مسیح بازمی‌گردد. اوج شکوفایی این منطقه بین قرون 14 تا 17 بوده است.

 

نکته1: ویرانه‌های "لوروپنی"، یکی از نمونه‌های بسیار مهم استحکامات نظامی در منطقه غرب آفریقا می‌باشد. در این منطقه، معادن طلا بسیار زیاد می‌باشد. به نظر می‌رسد که این دیوارها تا اواخر قرن هفتم پابرجا بوده‌اند. این دیوارها از نظر اندازه و شکل دارای ویژگی خاصی می‌باشند که با دیوارهای ساخته شده در اطراف کشور نیجریه، غنا، مالی و سنغای متفاوت می‌باشد.

خرابه‌های "لوروپنی"
خرابه‌های "لوروپنی"
خرابه‌های "لوروپنی"
خرابه‌های "لوروپنی"
خرابه‌های "لوروپنی"
خرابه‌های "لوروپنی"
خرابه‌های "لوروپنی"
خرابه‌های "لوروپنی"
خرابه‌های "لوروپنی"
خرابه‌های "لوروپنی"
خرابه‌های "لوروپنی"
خرابه‌های "لوروپنی"