لیست تورها مکان های گردشگری فستیوال آثار یونسکو خرید بلیط هواپیما مقالات آب و هوا
بلغارستان - استارا زاگورا

آرامگاه تراکیان در کازانلاک

04 تیر 1396

تیم تعیین محتوای اصفهان تور

میراث باارزش و برجسته جهانی

 جزئیات

بنای تراکیان که در واقع مقبره "کازانلاک" می‌باشد، یکی از زیباترین کارهای هنری و شاهکار "تراکیان" است. این ساختمان تنها نمونه از این نوع در جهان می‌باشد. نقاشی‌های دیواری بی‌نظیر این بنا که به سبک هنری "هلنی تراکیه" کشیده شده‌اند، بازگوکننده فرهنگ و هنر نقاشی آن زمان می‌باشند.

نکته1: بنای "تراکیان" که مقبره "کازانلاک" می‌باشد، یکی از شاهکارهایی است که روح خلاقیت و نوآوری تراکیان در آن موج می‌زند.

نکته2: نقاشی‌های دیواری مقبره "کازانلاک"، بازگوکننده اوج فرهنگ و نقاشی‌های دیواری است.

نکته3: نقاشی‌های دیواری "کازانلاک"، بازگوکننده شکوفایی و پیشرفت سبک هنری هلنی می‌باشند.

آرامگاه تراکیان در کازانلاک
آرامگاه تراکیان در کازانلاک
آرامگاه تراکیان در کازانلاک
آرامگاه تراکیان در کازانلاک
آرامگاه تراکیان در کازانلاک
آرامگاه تراکیان در کازانلاک
آرامگاه تراکیان در کازانلاک
آرامگاه تراکیان در کازانلاک
آرامگاه تراکیان در کازانلاک
آرامگاه تراکیان در کازانلاک
آرامگاه تراکیان در کازانلاک