لیست تورها مکان های گردشگری فستیوال آثار یونسکو خرید بلیط هواپیما مقالات آب و هوا
بلغارستان - شومن

690 (مادارا ریدر)

04 تیر 1396

تیم تعیین محتوای اصفهان تور

میراث باارزش و برجسته جهانی

 جزئیات

"مادارا ریدر" یکی از کارهای هنری ویژه می‌باشد که در طول اولین سال‌های شکل‌گیری ایالت بلغارستان، در اوایل قرن 18 خلق شده است. این تنها نمونه حجاری و برجسته نگاری می‌باشد، که هیچ‌گونه اثر حجاری دیگری به این شکل در اروپا وجود ندارد. این نمونه توانسته است به‌طور کامل و بدون هیچ‌گونه تغییری، در گذشته و حال باقی بماند.

این اثر هنری نه تنها از این لحاظ که تنها مجسمه معروف شهر بلغارستان می‌باشد، بلکه به دلیل ویژگی‌های خاص و قدمت تاریخی شهرت زیادی دارد. قدمت ساخت این اثر هنری مربوط به اولین سال‌هایی می‌باشد که ایالت بلغارستان احداث شده بود. در حقیقت، سنگ‌نوشته‌ها و کتیبه‌های اطراف اثر، بازگوکننده وقایع دوران سلطنت و حکمرانی پادشاهان معروف سلسله خان یعنی "ترول"، "کورمیسوس" و "اومورتاگ" می‌باشد.

نکته1: "مادارا ریدر"، یکی از شاهکارهای هنری می‌باشد که قدمت آن به اوایل قرن 8 بازمی‌گردد. این تنها نمونه هنری با این سبک می‌باشد که نمونه دیگری از آن در هیچ کجای اروپا پیدا نمی‌شود.

نکته2: "مادارا ریدر" نه‌تنها به این دلیل که تنها مجسمه شهر بلغاری می‌باشد، بلکه به دلیل قدمت تاریخی آن که به اولین سال‌های ساخت ایالت بلغارستان بازمی‌گردد، از اهمیت زیادی برخوردار است. کتیبه‌های اطراف این اثر بازگوکننده وقایع تاریخی دوران حکومت و سلطنت سلسله خان می‌باشد.

690 (مادارا ریدر)
690 (مادارا ریدر)
690 (مادارا ریدر)
690 (مادارا ریدر)
690 (مادارا ریدر)
690 (مادارا ریدر)
690 (مادارا ریدر)
690 (مادارا ریدر)
690 (مادارا ریدر)
690 (مادارا ریدر)
690 (مادارا ریدر)
690 (مادارا ریدر)