لیست تورها مکان های گردشگری فستیوال آثار یونسکو خرید بلیط هواپیما مقالات آب و هوا
بوسنی و هرزگوین - نرتوا

منطقه پل قدیمی در شهر کهن "موستار"

03 تیر 1396

تیم تعیین محتوای اصفهان تور

میراث باارزش و برجسته جهانی

 جزئیات

این مکان در دره رود "نرتوا" و بین دره "هون" و رشته‌کوه‌های "ولز" قرار دارد. این منطقه نسبتاً کوچک، دارای دو قلعه می‌باشد که در نزدیکی پل قرار گرفته‌اند و قدمت آن‌ها به سال 1459 بازمی‌گردد. نام فعلی این منطقه "موستار" می‌باشد که از اوایل سال 1474 چنین نامیده شده است. موستار از کلمه محلی "موستاری" به معنی پل گرفته شده است.

شهر تاریخی موستار در طول قرون 15 و 16 توسعه زیادی یافته و به‌عنوان قلمرو حکومت عثمانی به شمار می‌رفته است. این شهر به دلیل وجود خانه‌های ترکی و پل قدیمی شهرت زیادی دارد. در ساخت این پل از تکنیک‌های ویژه‌ای بهره گرفته شده است. بخش‌هایی از شهر تاریخی موستار، در نتیجه فعالیت‌ها و خلاقیت‌های انسانی در کنار پدیده‌های طبیعی در طول زمان‌های متوالی به وجود آمده‌اند.

پل قدیمی و قلعه‌های نظامی موجود در شهر، از لحاظ باستان‌شناسی حائز اهمیت فراوان می‌باشند زیرا بازگوکننده فرهنگ مردمان دوره پیش از عثمانی هستند. در این منطقه ساختمان‌های بزرگ مذهبی همچون کلیسا، مناطق مسکونی (محله‌ها)، زمین‌های زراعی، خانه‌ها، بازارها و خیابان‌ها نیز از اهمیت زیادی برخوردار هستند. بناهای این شهر نمادی از آزادمنشی و مقاومت مردمان منطقه می‌باشد. در این شهر مسلمانان، مسیحیان و یهودیان در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند. مساجد و کلیساهایی مطابق با فرهنگ اروپای غربی وجود دارد و سرب‌های ارتودوکس شرقی با فرهنگ بیزانس و یهودیان سفاردی در کنار مسلمانان بوسنیایی، بیش از چهار قرن است که زندگی می‌کنند.

هر منطقه دارای آثار باستانی ویژه‌ای است که از تکنیک‌های خاصی در ساخت آن‌ها استفاده شده است، که به طور شاخص بازگوکننده فرهنگ مردمانی است که در این منطقه زندگی می‌کنند.

در سال 1990، بر اثر جنگ‌های داخلی، بسیاری از آثار تاریخی شهر و پل قدیمی که شاهکار معمار بزرگ، "هاجرودین" و "سینان" بوده است، نابود شدند. پل قدیمی در سال 2004 بازسازی شد و بسیاری از بخش‌های شهر قدیمی، توسط کمیته‌ای از دانشمندان بین‌المللی بازسازی شدند و نام برخی از این آثار در لیست یونسکو ثبت شد.

منطقه پل قدیمی، دارای آثار تاریخی و باستانی مربوط به دوران‌های پیش از عثمانی، شرق عثمانی، مدیترانه و غرب عثمانی می‌باشد. این آثار نمونه‌هایی برجسته از تقابل فرهنگ‌های مختلف در این منطقه است. بازسازی پل قدیمی و شهر قدیمی و باستانی "موستار"، نمادهایی از صلح و آشتی، همکاری‌های بین‌المللی و بازآفرینی فرهنگ‌های مختلف، مذاهب و آئین‌های متفاوت است.

نکته1: در دوران رنسانس پل قدیمی و دیگر بناهای تاریخی شهر ساخته شدند که نمادی از قدرت شهر "موستار" می‌باشند. این شهر نمونه هم‌زیستی فرهنگ‌های مختلف با مذاهب و آداب‌ورسوم ویژه این گروه‌ها است. همچنین این شهر تاریخی نمادی از تلاش و همکاری مردمان و سربازانی است که تلاش‌های فراوانی در راستای ایجاد صلح و امنیت داشته‌اند.

منطقه پل قدیمی در شهر کهن "موستار"
منطقه پل قدیمی در شهر کهن "موستار"
منطقه پل قدیمی در شهر کهن "موستار"
منطقه پل قدیمی در شهر کهن "موستار"
منطقه پل قدیمی در شهر کهن "موستار"
منطقه پل قدیمی در شهر کهن "موستار"
منطقه پل قدیمی در شهر کهن "موستار"
منطقه پل قدیمی در شهر کهن "موستار"
منطقه پل قدیمی در شهر کهن "موستار"
منطقه پل قدیمی در شهر کهن "موستار"
منطقه پل قدیمی در شهر کهن "موستار"
منطقه پل قدیمی در شهر کهن "موستار"