میراث باارزش و برجسته جهانی

 جزئیات

گراند هورنو، بوآ دو لاک، بوآ دو کازیر و بلگنی ماین نمونه‌های بسیار معروفی از معادن زغال سنگ در بلژیک هستند. قدمت این معادن مربوط به اوایل قرن نوزدهم تا نیمه دوم قرن بیستم می‌باشد. حوضه زغال‌سنگ والون، یکی از قدیمی‌ترین معادن زغال‌سنگ می‌باشد. در این معدن از وسایل صنعتی و مدرن برای استخراج زغال‌سنگ استفاده شده است. در این چهار مکان نمونه‌هایی از وسایل و تجهیزات مخصوص استخراج معادن نگهداری می‌شود که از این وسایل به‌منظور استخراج زغال‌سنگ و گود کردن زمین استفاده می‌شود.

این تجهیزات ازنظر اجتماعی و انسانی حائز اهمیت شایانی هستند زیرا بازگوکننده تاریخچه استخراج زغال‌سنگ و همچنین یادآور فاجعه بوآ دو کازیر نیز می‌باشد.

نکته1: در قاره اروپا، چهار معدن زغال‌سنگ که در والون قرار دارد، بازگوکننده تاریخچه صنعت، استخراج معادن و روابط اجتماعی و اقتصادی موجود اروپا در آن دوره از تاریخ هستند. این معادن نقش بسیار مهمی در پیشرفت صنعت و اقتصاد این منطقه ایفا نموده‌اند. در پایان، این معادن یکی از مهم‌ترین مکان‌هایی هستند که در اروپا از آن به‌عنوان مناطقی که در آن‌ها روابط فرهنگی و بین فرهنگی وجود داشته است، یاد می‌گردد زیرا کارگرانی که در این معادن کار می‌کردند از کشورهای بلژیک، اروپا و آفریقا بودند.

نکته2: چهار معدن زغال‌سنگ شهر والون، یکی از نمونه‌های معادن صنعتی استخراج زغال‌سنگ در قاره اروپا می‌باشد. در این منطقه برای استخراج زغال‌سنگ از جدیدترین تکنولوژی‌ها استفاده می‌شده است. تجهیزات و وسایل صنعتی مورداستفاده برای استخراج زغال‌سنگ در این معادن نگهداری می‌شوند.

این معادن ازنظر صنعتی و فرهنگی حائز اهمیت زیادی هستند. معدن بوآ دو کازیر علاوه بر اینکه ازنظر اجتماعی حائز اهمیت هستند، یادآور فاجعه‌ رخ‌داده در سال ۱۹۵۶ نیز می‌باشد.

مشاوره و پشتیبانی تخصصی رایگان

مشاوره قبل و حین سفر توسط سفریار اختصاصی

قیمت رقابتی تورهای داخلی و خارجی

قیمت‌های شفاف بدون پرداخت هزینه‌های جانبی

تنوع تورهای داخلی و خارجی

شخصی سازی انواع تور برای مسافران