لیست تورها مکان های گردشگری فستیوال آثار یونسکو خرید بلیط هواپیما مقالات آب و هوا
بلژیک - انو

معادن سنگ چخماق نوسنگی در اسپینز

03 تیر 1396

تیم تعیین محتوای اصفهان تور

میراث باارزش و برجسته جهانی

 جزئیات

معادن سنگ چخماق نوسنگی در اسپینز شامل دو جلگه مرتفع می‌باشد که در شمال شرق شهر مونس قرار دارد. زمین‌های این منطقه به‌منظور کشاورزی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند. بخش وسیعی از این زمین‌ها را علفزارها و بخش‌های وسیع دیگر این زمین‌ها را سنگ چخماق (سنگ آتش‌زا) تشکیل می‌دهند. در زیرزمین، در دوران نوسنگی، شبکه‌های زیرزمینی ایجاد شده که به‌وسیله ستون‌هایی به یکدیگر مرتبط و متصل هستند.

معادن سنگ چخماق نوسنگی، بزرگ‌ترین و اولین شبکه و راه‌های زیرزمینی هستند که در شمال غربی اروپا احداث شده‌اند. این شبکه‌های زیرزمینی برای قرن‌های متوالی مورداستفاده قرار می‌گرفته‌اند. بازمانده‌های این شبکه‌های زیرزمینی نشان‌دهنده تکنیک‌های خاصی است که انسان‌های ماقبل تاریخ برای استخراج مقادیر بسیار زیادی از مواد زیرزمینی استفاده می‌کرده‌اند. آن‌ها از این مواد برای درست کردن ابزارها و آلات موردنیاز زندگی خود بهره می‌گرفته‌اند. آن‌ها همچنین از تکنیک‌های خاصی برای حفر و استخراج این مواد زیرزمینی استفاده می‌کرده‌اند.

در دوران نوسنگی (از اواخر دوره سوم از دوره پنج هزاره تا اوایل هزاره سوم) این مکان محل اصلی استخراج مواد معدنی از زیر زمین بوده است. تکنیک‌های مختلفی استفاده می‌شده است که بسیاری از آن‌ها خاص و حرفه‌ای بوده‌اند. آن‌ها گودال‌هایی به قطر 0.8 تا 1.20 متر و به عمق ۱۶ متر حفر می‌کرده‌اند. جمعیت ساکن نوسنگی می‌توانستند در عمق دو متری زمین سنگ چخماق پیدا کنند. آن‌ها برای استخراج سنگ آتش‌زا از تکنیکی به نام "جرقه گیری" استفاده می‌کرده‌اند.

ضخامت ستون‌هایی که می‌ساختند بسیار مهم بود. بیش از ۵۰۰۰ عدد از این ستون‌ها در منطقه‌ای به نام "پتیت اسپینز" شناسایی شده است که نشان‌دهنده مکان‌هایی می‌باشد که از آن‌ها سنگ چخماق استخراج شده است.

کارگاه‌های سنگ در نزدیکی این معادن سنگ چخماق قرار داشته‌اند، زیرا بر اساس شواهدی که از این منطقه به دست آمده است، مقدار زیادی از خرده‌های این سنگ‌ها هنوز هم در اطراف این مناطق دیده و کشف شده‌اند و به همین دلیل به این ناحیه، "اردوگاه کایوکس" به معنی "سرزمین سنگی" گفته می‌شود.

هدف اصلی این مردمان از استخراج مصالح موردنیاز برای ساخت تبر به‌منظور قطع درختان و ساختن دیگر ابزارهای موردنیاز زندگی آن‌ها بوده است. آن‌ها از روش‌هایی استفاده می‌کرده‌اند که به استانداردهای خاصی نزدیک بوده و این نشان‌دهنده مهارت و توانایی آن‌ها در ساخت ابزار سنگی می‌باشد.

در این منطقه همچنین بقایایی از ابزارهای جنگی کشف شده است که طول برخی از این ابزارها بین 5 تا 10 متر می‌باشد. تحقیقات باستان‌شناسی انجام‌شده در این منطقه، اطلاعاتی در رابطه با فرهنگ "میشل برگ" در اختیار باستان شناسان و محققان قرار داده است.

نکته1:معادن سنگ چخماق نوسنگی در اسپینز، شواهدی هستند در رابطه با اولین اختراعات انسان‌های ماقبل تاریخ و ابزارهایی سنگی که به‌وسیله آن‌ها ساخته شده‌اند.

نکته2: فرهنگ دوران نوسنگی به‌عنوان قدیمی‌ترین و اولین فرهنگ‌هایی می‌باشد که انسان‌های آن به‌وسیله سنگ و با استفاده از تکنیک‌های خاص و پیشرفته‌ای توانستند ابزارهای سنگی بسازند. شواهد بسیار زیادی در رابطه با این فرهنگ، بر اساس تحقیقات انجام‌شده در منطقه اسپینز به دست آمده است.

نکته3:  معادن سنگ چخماق در اسپینز، نمونه‌ای بسیار مهم از استخراج مواد معدنی در دوره نوسنگی می‌باشد. این معادن بازگوکننده و نشان‌دهنده فرهنگ پیشرفته و تکنیک‌های خاصی برای ساخت ابزارهای موردنیازشان می‌باشند.

معادن سنگ چخماق نوسنگی در اسپینز