لیست تورها مکان های گردشگری فستیوال آثار یونسکو خرید بلیط هواپیما مقالات آب و هوا
بلژیک - آنتورپ

فلمش بگونجز

03 تیر 1396

تیم تعیین محتوای اصفهان تور

میراث باارزش و برجسته جهانی

 جزئیات

"فلمش بگونجز" شامل منطقه‌ای در فلاندرز بلژیک می‌باشد که دارای 13 بخش است. این منطقه نماینده فرهنگ قدیمی مردم بلژیک می‌باشد که در شمال غرب اروپا و در دوران قرون‌وسطی توسعه یافته است. Beguines همچنین شامل زن‌های بیوه و ازدواج‌نکرده‌ای بوده است که تنها برای رضای خدا زندگی می‌کردند و هیچ‌گاه از این تصمیم خود دست برنمی‌داشتند. در قرن سیزدهم آن‌ها توانستند béguinages را تشکیل دهند که شامل گروه‌های متعددی بودند که همدیگر را تنها برای نیازهای مادی و معنوی خود ملاقات می‌کردند.

"فلمش بگونجز" ازنظر معماری شامل دیوارهای بلندی بودند که به‌وسیله خندق‌های بزرگی از اطراف احاطه ‌شده بودند و افراد می‌توانستند به‌وسیله درهای بزرگی به این مکان‌ها وارد شوند. در داخل این مکان‌ها، خانه‌ها، کلیساها، ساختمان‌های قدیمی و فضاهای سبز که بازگوکننده سبک زندگی و فرهنگ آن مردمان هست، قرار دارد.

نکته1: "فلمش بگونجز" نشان‌دهنده ویژگی‌های فرهنگی و سبک زندگی شهری و روستایی مردمان این منطقه می‌باشد. در ساخت این بناها، ترکیبی از فرهنگ و مذهب مردمان منطقه فلمش را می‌توان دید.

نکته2: béguinages، بازگوکننده فرهنگ باستانی زنان مذهبی شمال غرب اروپا در دوران قرون‌وسطی است.

نکته3: béguinages، نمونه‌ای بسیار مهم از آثار معماری مربوط به قرون‌وسطی می‌باشد که بازگوکننده فرهنگ و مذهب مردمان این دوره در شمال غرب اروپا است.

فلمش بگونجز
فلمش بگونجز
فلمش بگونجز
فلمش بگونجز
فلمش بگونجز
فلمش بگونجز
فلمش بگونجز
فلمش بگونجز
فلمش بگونجز
فلمش بگونجز
فلمش بگونجز
فلمش بگونجز