لیست تورها مکان های گردشگری فستیوال آثار یونسکو خرید بلیط هواپیما مقالات آب و هوا
اتریش - نوسیدل آم سی

چشم انداز فرهنگی فرتو

03 تیر 1396

تیم تعیین محتوای اصفهان تور

میراث باارزش و برجسته جهانی

 جزئیات

چشم انداز فرهنگی فرتو شامل جلگه ای وسیع در منطقه اوراسیا می باشد. این منطقه به دلیل دارا بودن مناظر طبیعی بی نظیر دارای شهرت جهانی است. از لحاظ جغرافیایی دارای سطح متقاطع بوده و از لحاظ گونه‌های گیاهی و جانوری، تنوع زیادی در این منطقه دیده می شود. زمین های مرطوب و تالاب های این منطقه به وسیله کوه های آلپ احاطه شده اند و دره های مدیترانه - دریاچه های دارای خاصیت قلیایی که گاهی خشک می‌شوند، نمکزار ها، نی زارها و گیاهان ساحلی را در این منطقه به وفور می توان دید.

این منطقه از لحاظ زیست کره بسیار ارزشمند است زیرا زیستگاه تعداد بی‌شماری از گیاهان و جانوران می باشد که برای هزاران سال در کنار انسان های این منطقه در حال زندگی کردن هستند. ویژگی بارز این منطقه باعث شده است که در طول هزاران سال به عنوان اصلی ترین مکان در صنعت نوشیدنی به شمار آید. زمین های اطراف دریاچه های این منطقه بهترین مکان برای پرورش درخت انگور هستند. در این منطقه آثار معماری قدیمی زیادی دیده می‌شود. دریاچه فرتو به وسیله مسافر خانه های کوچک احاطه شده است. برخی از این مسافرخانه ها دارای ظرفیت ۱۶ نفر و برخی دارای ظرفیت ۲۵ نفر مهمان هستند.

دو دوره زمانی برای این منطقه تشخیص داده شده است: دوره مربوط به شش هزار سال قبل از میلاد مسیح تا تاسیس مجارستان در قرن یازدهم بعد از میلاد مسیح و از قرن 11 تا زمان حال.

از قرن هفتم قبل از میلاد تعداد زیادی در سواحل این دریاچه زندگی می کرده اند. بر اساس بررسی های باستان شناسی در دوره عصر آهن، مردمانی در این منطقه زندگی می کرده اند. همچنین آثار فرهنگی مربوط به دوره رومی نیز در این منطقه کشف شده است.

در تمامی روستاهای حوالی دریاچه ها، ویلا هایی مربوط به دوره رومی دیده می‌شود. در طول قرون ۱۲ و ۱۳ بود که شبکه شهری و روستایی در این منطقه احداث شد در سال ۱۲۷۷ به اوج شکوفایی خود رسید. در اواسط قرن سیزدهم این منطقه مورد تاراج و تاخت و تاز تاتارها قرار گرفت و مردمان ساکن این منطقه آنجا را ترک کردند و به همین دلیل هیچگونه پیشرفتی در این منطقه ایجاد نشد. تا اینکه در قرن ۱۶ این منطقه تحت حکومت ترکها قرار گرفت. اقتصاد این منطقه بر پایه صادرات حیوانات و نوشیدنی بوده است. در دوره حکومت "روست"، صنعت ساخت و صادرات نوشیدنی به اوج شکوفایی خود رسیده بود.  در شهر ساختمان هایی بنا شده است که بازگوکننده مدرنیته و فرهنگ مردمان شهرنشین و کشاورزان منطقه می باشد. در قرن شانزدهم قلعه های نظامی به منظور حفاظت از شهر ساخته شد. در طول قرون ۱۷ تا ۱۹ ساختمان های دیگری به این قلعه های نظامی اضافه شد. در اطراف دریاچه آثار معماری مربوط به قرن ۱۸ و همچنین قلعه هایی که در قرون بعد به آنها اضافه شده اند و باعث افزایش ارزش فرهنگی این منطقه گردیده اند، دیده می شود.

قلعه nagycenk، قلعه فرتو، قلعه Széchenyi و Fertöd Esterházy نمونه هایی هستند که نشان دهنده فرهنگ مردمان آن زمان می باشند. لازم به ذکر است که این منطقه بین دو ایالت اتریش و مجارستان قرار دارد که به عنوان منطقه ای برای حمل و نقل کالا بین این دو کشور به شمار می‌رود و به همین دلیل این منطقه یک قطب اجتماعی - اقتصادی محسوب می‌شود. همچنین این منطقه برای چندین قرن به عنوان مرکز فرهنگی قلمداد می شده است و به همین دلیل آثار معماری ارزشمندی در این منطقه ساخته شده که نشان دهنده فرهنگ غنی مردمان این منطقه است.

نکته1: فرتو مکانی است که ویژگی های فرهنگی مختلفی از ۸۰۰ سال قبل در آن دیده میشود. از لحاظ جغرافیایی این منطقه دارای مناظر بدیعی می باشد که نتیجه همزیستی و تکامل رابطه انسان با محیط فیزیکی اطراف خود است.

چشم انداز فرهنگی فرتو
چشم انداز فرهنگی فرتو
چشم انداز فرهنگی فرتو
چشم انداز فرهنگی فرتو
چشم انداز فرهنگی فرتو
چشم انداز فرهنگی فرتو
چشم انداز فرهنگی فرتو
چشم انداز فرهنگی فرتو
چشم انداز فرهنگی فرتو
چشم انداز فرهنگی فرتو
چشم انداز فرهنگی فرتو
چشم انداز فرهنگی فرتو