میراث باارزش و برجسته جهانی

 جزئیات

سایت‌های زندان شامل هشت بخش می‌باشد که هر بخش تکمیل‌کننده بخش دیگر است. این طرح شامل اجرای طرح‌های مهاجرت اجباری افراد محکومی است که محکوم به مهاجرت به دورترین قسمت های امپراتوری بریتانیا می‌شدند. این طرح ها در مقیاس بزرگ و وسیع اجرا می‌شده‌اند. طرح‌هایی مشابه با این طرح توسط دیگر نظام‌های استعماری اجرا می‌گردیده است.

این طرح‌ها شامل مکان‌های مختلفی است که برای افراد با محکومیت‌های مختلف سازمان داده‌شده است که در این مکان‌ها افراد با محکومیت‌های مختلف طرح‌های پیچیده‌ای را در این کشورهای مستعمره می‌ساختند. این طرح‌ها عبارت بودند از: ساخت ساختمان، پل، اجرای طرح‌های زیرساخت، استخراج معادن و ...

این دولت‌های استعماری مکان‌هایی را برای زندگی این مجرمان تهیه می‌کردند. این مجرمان محکوم بودند که در مسافت‌های بسیار دور از محل زندگی خود، بی‌بهره و محروم از هرگونه آزادی، در اردوگاه‌های کار اجباری، سخت‌ترین کارها را انجام دهند. در این اردوگاه های کار اجباری، مجرمان و جنایتکاران جنایی به همراهِ افرادی که دارای جرم‌های نسبتاً کمتری بودند و کسانی که دارای اعتقادات سیاسی مخالف بودند، در کنار هم زندگی و کار می‌کردند.

این طرح‌ها شامل زنان و کودکان بالای ۹ سال نیز می‌شد. این طرح‌های ظالمانه توسط کشورهای مستعمراتی اروپایی در طول قرن‌های ۱۸ و ۱۹ و هم‌زمان و حتی پس از فسخ و از بین رفتن قانون برده‌داری در استرالیا اجراشده است.

انواع مختلفی از مکان‌ها برای نگهداری این افراد محکوم استفاده می‌شده است، که هرکدام از این مکان‌ها شرایط خاص خود را داشته است و به‌منظور مجازات مجرمان در قرن 18 و 19 استفاده می‌شده است و هرکدام از این مکان‌ها از سخت‌ترین و خشن‌ترین روش‌ها برای مجازات استفاده می‌نموده‌اند.

هدف این دولت‌ها از این طرح‌ها، اصلاح افراد مجرم و تبهکار به‌وسیله کارهای سخت و اجباری بوده است. این طرح‌های کیفری و مجازاتی، مدل‌هایی بودند که به‌طور هم‌زمان در آمریکا و اروپا اجرا می‌شدند.

با تأسیس سیستم‌های مستعمراتی در استرالیا، محل‌های اسکان و کلونی‌هایی برای نگهداری از افراد مجرم به‌طور همزمان ساخته شدند. ساخت این مکان‌ها باعث شد جمعیت ابوریجینال به مناطق کمتر حاصلخیز و زمین‌های پست کنار ساحل تغییر مکان داده شوند و جمعیت بومی اروپایی نیز تشکیل شود.

نکته1: اردوگاه‌های کار اجباری استرالیا نمونه ای مهم از راه و روش‌هایی است که در آن مجرمان براساس قوانین خاصی محکوم به انجام سخت‌ترین کارها بودند و سیستم‌های زندان های ملی این کشور نیز از این قوانین اطاعت می‌کردند. این اردوگاه‌ها در سطح وسیعی در قرون ۱۸ و ۱۹ دیده می‌شوند و شامل برنامه‌هایی مانند تبعید و اخراج فرد از زادگاه خود و انتقال به این اردوگاه‌های کار اجباری بوده است. این پروژه‌های استعماری به‌طور وسیعی توسط امپراتوری بریتانیا در طول قرون 18 و 19 اجرا می‌شده‌اند. در آن زمان این کشورهای استعماری از این افراد در راستای پیشبرد کارهای توسعه‌ای امپراطوری خود استفاده می‌نموده‌اند. در این بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها برنامه‌های مختلف و بازدارنده‌ای باهدف تأدیب این افراد مجرم به‌وسیله انجام کارهای بسیار سخت داشته‌اند. این افراد مجرم شامل مردان، زنان و کودکان می‌شده است. هم‌چنین برنامه‌هایی در راستای اصلاح افراد مجرم توسط انجام کارهای سخت اجرا می‌کرده‌اند.

نکته2: انتقال افراد مجرم، متخلف و زندانیان سیاسی به این مناطق در بزرگ‌ترین ملیت‌ها در طول قرون ۱۸ و ۱۹ و اوایل قرن ،۲۰ مهم‌ترین پدیده‌های این قرون هستند که در طول تاریخ بشریت اتفاق افتاده است. این اعمال در راستای بازسازی و تأدیب این افراد مجرم استفاده می‌شده است. اردوگاه‌های کار اجباری استرالیا، نمونه‌ای بارز و مهم از این نمونه‌ها می‌باشد که در آن زمان در جامعه مدرن و معاصر اروپایی اتفاق می‌افتاده است. این برنامه‌ها در سرزمین‌های مستعمراتی اجراشده و هدف، تأدیب و اصلاح این افراد مجرم توسط کار در اردوگاه‌های کار اجباری بوده است.

مشاوره و پشتیبانی تخصصی رایگان

مشاوره قبل و حین سفر توسط سفریار اختصاصی

قیمت رقابتی تورهای داخلی و خارجی

قیمت‌های شفاف بدون پرداخت هزینه‌های جانبی

تنوع تورهای داخلی و خارجی

شخصی سازی انواع تور برای مسافران