لیست تورها مکان های گردشگری فستیوال آثار یونسکو خرید بلیط هواپیما مقالات آب و هوا
ارمنستان - لوری

صومعه هاقپات و ساناهین

03 تیر 1396

تیم تعیین محتوای اصفهان تور

میراث باارزش و برجسته جهانی

 جزئیات

کمیته تصمیم گرفت که صومعه هاقپات را بر اساس معیارهای فرهنگی به‌عنوان یک ارزش جهانی برجسته و نمونه‌ای از آثار معماری مربوط به کلیساها معرفی کند. این بنا در ارمنستان قرار دارد و در طول قرون دهم تا سیزدهم شهرت زیادی داشته است زیرا این بنا ازنظر معماری شبیه به کلیسای بیزانس (کلیسای جامع روم شرقی) و از طرف دیگر در طرحی شبیه به ساختمان‌های محلی این منطقه دارد.

صومعه هاقپات و ساناهین
صومعه هاقپات و ساناهین
صومعه هاقپات و ساناهین
صومعه هاقپات و ساناهین
صومعه هاقپات و ساناهین
صومعه هاقپات و ساناهین
صومعه هاقپات و ساناهین
صومعه هاقپات و ساناهین
صومعه هاقپات و ساناهین
صومعه هاقپات و ساناهین
صومعه هاقپات و ساناهین
صومعه هاقپات و ساناهین