میراث باارزش و برجسته جهانی

 جزئیات

سازمان میراث جهانی یونسکو، شبه‌جزیره والدز را در فهرست خود ثبت نموده است. این جزیره شامل مهم‌ترین واصلی‌ترین زیستگاه‌های طبیعی می‌باشد که دارای ارزش‌های جهانی هستند و مخصوصاً موردتوجه زیاد جامعه جهانی قرارگرفته‌اند. زیستگاه‌ها شامل محل‌هایی برای پرورش و تولیدمثل حیواناتی چون وال‌های سفید می‌باشد که گونه آن‌ها در حال انقراض است. این مکان‌ها به دلیل اینکه برای افزایش جمعیت حیواناتی چون فیل‌های شمالی و شیرهای دریایی هستند، موردتوجه جهانیان قرارگرفته‌اند. در این مناطق قوانین خاصی در راستای کنترل میزان صید جانوران بزرگ دریایی همچون گاو ماهی اعمال‌شده است.

مشاوره و پشتیبانی تخصصی رایگان

مشاوره قبل و حین سفر توسط سفریار اختصاصی

قیمت رقابتی تورهای داخلی و خارجی

قیمت‌های شفاف بدون پرداخت هزینه‌های جانبی

تنوع تورهای داخلی و خارجی

شخصی سازی انواع تور برای مسافران