لیست تورها مکان های گردشگری فستیوال آثار یونسکو خرید بلیط هواپیما مقالات آب و هوا
آرژانتین - چوبوت

شبه جزیره والدز

03 تیر 1396

تیم تعیین محتوای اصفهان تور

میراث باارزش و برجسته جهانی

 جزئیات

سازمان میراث جهانی یونسکو، شبه‌جزیره والدز را در فهرست خود ثبت نموده است. این جزیره شامل مهم‌ترین واصلی‌ترین زیستگاه‌های طبیعی می‌باشد که دارای ارزش‌های جهانی هستند و مخصوصاً موردتوجه زیاد جامعه جهانی قرارگرفته‌اند. زیستگاه‌ها شامل محل‌هایی برای پرورش و تولیدمثل حیواناتی چون وال‌های سفید می‌باشد که گونه آن‌ها در حال انقراض است. این مکان‌ها به دلیل اینکه برای افزایش جمعیت حیواناتی چون فیل‌های شمالی و شیرهای دریایی هستند، موردتوجه جهانیان قرارگرفته‌اند. در این مناطق قوانین خاصی در راستای کنترل میزان صید جانوران بزرگ دریایی همچون گاو ماهی اعمال‌شده است.

شبه جزیره والدز
شبه جزیره والدز
شبه جزیره والدز
شبه جزیره والدز
شبه جزیره والدز
شبه جزیره والدز
شبه جزیره والدز
شبه جزیره والدز
شبه جزیره والدز
شبه جزیره والدز
شبه جزیره والدز
شبه جزیره والدز