لیست تورها مکان های گردشگری فستیوال آثار یونسکو فعالان گردشگری خرید بلیط هواپیما مقالات آب و هوا
ایران - کرمانشاه - کرمانشاه

دوینه یا ترخینه کرمانشاهی

06 اردیبهشت 1398

تیم تعیین محتوای اصفهان تور

مواد این غذا در بهار و تابستان تهیه و در زمستان مصرف می‌کنند.  ترخینه برای کسانی که سرما خورده‌اند مناسب می‌باشد.

مواد لازم برای تهیه این غذا:

  • گندم 
  • بلغور
  • دوغ

خمارآشی: غذایی که با دوغ کشک و برنج خردشده تهیه می‌شود و بیشتر فقرای روستا مصرف می‌کنند.

 

دوینه یا ترخینه کرمانشاهی
دوینه یا ترخینه کرمانشاهی
دوینه یا ترخینه کرمانشاهی
دوینه یا ترخینه کرمانشاهی
دوینه یا ترخینه کرمانشاهی
دوینه یا ترخینه کرمانشاهی
دوینه یا ترخینه کرمانشاهی
دوینه یا ترخینه کرمانشاهی
دوینه یا ترخینه کرمانشاهی
دوینه یا ترخینه کرمانشاهی
دوینه یا ترخینه کرمانشاهی
دوینه یا ترخینه کرمانشاهی
دوینه یا ترخینه کرمانشاهی
دوینه یا ترخینه کرمانشاهی
دوینه یا ترخینه کرمانشاهی