دره‌ی شگفت انگیز کال جنی(طبس)

توردره‌ی شگفت انگیز کال جنی(طبس)

اصفهان
زمینی
آرین تور

175,000 تومان

01 اسفند 1397
2روز3شب
اطلاعات بیشتر شماره تماس
دومین دوره آموزشی نجات در دره نوردی (سطح مقدماتی)

توردومین دوره آموزشی نجات در دره نوردی (سطح مقدماتی)

اصفهان
اسپروز

02 اسفند 1397
2روز1شب
اطلاعات بیشتر شماره تماس
آموزش  اسکی در پیست فریدون شهر - گروه B

تورآموزش اسکی در پیست فریدون شهر - گروه B

اصفهان
زمینی
سیالان

50,000 تومان

02 اسفند 1397
1روز
اطلاعات بیشتر شماره تماس
کویر مصر_نخلستان گرمه

تورکویر مصر_نخلستان گرمه

اصفهان
ژیوار گشت

170,000 تومان

02 اسفند 1397
2روز1شب
اطلاعات بیشتر شماره تماس
پیست اسکی فریدونشهر

تورپیست اسکی فریدونشهر

اصفهان
زمینی
ژیوار گشت

55,000 تومان

03 اسفند 1397
1روز
اطلاعات بیشتر شماره تماس
کویر خارا، کویر ورزنه، معدن نمک و چشمه دستجرد

تورکویر خارا، کویر ورزنه، معدن نمک و چشمه دستجرد

اصفهان
زمینی
رگا گشت

53,000 تومان

03 اسفند 1397
1روز
اطلاعات بیشتر شماره تماس
پیست فریدونشهر

تورپیست فریدونشهر

اصفهان
زمینی
آرا تور

62,000 تومان

03 اسفند 1397
1روز
اطلاعات بیشتر شماره تماس
آموزش  اسکی در پیست فریدون شهر - گروه A

تورآموزش اسکی در پیست فریدون شهر - گروه A

اصفهان
زمینی
سیالان

50,000 تومان

03 اسفند 1397
1روز
اطلاعات بیشتر شماره تماس
صعود به قله دالانکوه

تورصعود به قله دالانکوه

اصفهان
زمینی
سیالان

50,000 تومان

03 اسفند 1397
1روز
اطلاعات بیشتر شماره تماس
جزیره قشم، هرمز، هنگام و درگهان

تورجزیره قشم، هرمز، هنگام و درگهان

اصفهان
زمینی
آلپ

385,000 تومان

06 اسفند 1397
4روز5شب
اطلاعات بیشتر شماره تماس
ورزشی جنوب کشور

تورورزشی جنوب کشور

اصفهان
سیالان

160,000 تومان

08 اسفند 1397
2روز3شب
اطلاعات بیشتر شماره تماس
کویر مصر

تورکویر مصر

اصفهان
زمینی
پارسیان گشت

170,000 تومان

09 اسفند 1397
1روز1شب
اطلاعات بیشتر شماره تماس