لیست تورها مکان های گردشگری فستیوال آثار یونسکو خرید بلیط هواپیما مقالات آب و هوا

26 شهریور 1398

تیم تعیین محتوای اصفهان تور

از دیرباز تا به امروز صنعت آهنگری در یزد رواج داشته است و صنعت‌گران علاوه بر کشاورزی و کارگری، اوقات بیکاری خود را صرف آهن‌گری می‌کردند.

وسایل آهنگران قدیمی شامل دم و انبر و چکش می‌شد که وسایل و ابزارهای مورد استفاده مردم را تهیه می‌کردند. این ابزارها عبارتند از: چاقو، قیچی، کارد، قند چین و قپان. 

اما امروزه فقط در مناطق مهریز، ندوشن، عقلا، سخوید و خضرآباد صنعت آهنگری سنتی مرسوم می‌باشد.

آهنگری
آهنگری
آهنگری
آهنگری
آهنگری
آهنگری
آهنگری
آهنگری
آهنگری
آهنگری
آهنگری
آهنگری