می‌توان سفال را یکی از مهمترین و قدیمی‌ترین دست ساخته‌های هنری بشر که ریشه در اعماق وجود انسان دارد، دانست. از مشهورترین سفالینه‌ها می‌توان به کوزه و پیاله سفالین اشاره کرد. پیش از رواج شیشه سفالینه‌ها رایج‌ترین ظروف بشر بودند. 

مرغوب‌ترین خاک در صنعت سفال‌گری خاک رس می‌باشد، که مراحل آماده سازی آن عبارت است از:

  1. عملیات جداسازی و تفکیک ناخالصی خاک رس
  2. مخلوط کردن خاک رس 
  3. خواباندن و ورز دادن و هوا دادن گل

برای سفال‌گرنی به ابزارهایی مانند چرخ، کاردک، غربال، کوره، ول کارد، نخ و قالب گل زدن نیاز داریم.

در ایران چهار منطقه مسکونی ،سفالگری رواج داشته است که عبارت است از:

  • منطقه غرب کوههای زاگرس نزدیک کرمانشاه
  • کرانه‌های جنوبی دریای خزر
  • شمال غرب آذربایجان
  • جنوب شرق ایران

 

مشاوره و پشتیبانی تخصصی رایگان

مشاوره قبل و حین سفر توسط سفریار اختصاصی

قیمت رقابتی تورهای داخلی و خارجی

قیمت‌های شفاف بدون پرداخت هزینه‌های جانبی

تنوع تورهای داخلی و خارجی

شخصی سازی انواع تور برای مسافران