لیست تورها مکان های گردشگری فستیوال آثار یونسکو خرید بلیط هواپیما مقالات آب و هوا

08 بهمن 1398

تیم تعیین محتوای اصفهان تور

خوس دوزی نوعی سوزن دوزیی می‌باشد که تاریخ مشخصی ندارد ولی می‌توام گفت، این هنر در زمان صفویه در بندرعباس و بلوچستان رایج‌تر بوده است. این هنر بیشتر برای تزیین، پرده‌های توری، روسری‌های توری و چادرهای توری استفاده می‌گردد. نقوش ستارگان به شکل 6 پر، 8 پریا 12 پر در خوسی‌دوزی رایج می‌باشد. در خوسی‌دوزی بیشتر نخ نقده طلایی یا نق ره ای را روی پارچه‌ کاربرد دارد. بیشتر پارچه‌هایی با رنگ سفید، سیاه، سبز و زرشکی استفاده می‌کنند.

در این نوع سوزن دوزی نیازی به طرح و نقش‌اندازی نداریم و هنرمند با سلیقه و ذوق خود خود شروع به سوزن دوزی می‌کند. پشت و روی پارچه در خوسی دوزی یکنواخت و از تلالو خاصی برخوردار می‌باشد.

این هنر به کمک نوارهای نقره ای باریک و برروی پارچه توری ریز بافت تجلی یافته و گاه ستاره هایی فلزی برروی پارچه می‌نشانند، و ازآن برای تزیین مقنعه، دستار(چادر زنانه) استفاده می‌شود. 

در استان‌های کردستان، هرمزگان و در بلوچستان نیز این هنر دیده می‌شود.

خوس دوزی
خوس دوزی
خوس دوزی
خوس دوزی