ایران - گیلان - تالش

پنیر تالشی

29 بهمن 1397

تیم تعیین محتوای اصفهان تور

یکی از مقویترین پنیرها، پنیر تالش میباشد زیرا شیر گوسفند را بدون گرفتن خامه شیر به پنیر تبدیل میکنند. اگرچه این پنیر به‌صورت سنتی تهیه میشود اما گردشگران این پنیر را در کنار دیگر سوغاتهای گیلان جای‌داده‌اند.

در فصل بهار زنان تالش از ساعت 11 تا 12 و در تابستان در حدود ساعت 13 تا 14 گوسفندان را میدوشند و سپس با آن پنیر درست میکنند. پنیر تازه قیمت کمتری نسبت به پنیر کهنه دارد، زیرا پنیر کهنه نمک‌سود شده و مدت‌ زمان بیشتری، سالم میماند.

پنیر تالشی
پنیر تالشی
پنیر تالشی
پنیر تالشی
پنیر تالشی
پنیر تالشی
پنیر تالشی
پنیر تالشی