لیست تورها مکان های گردشگری فستیوال آثار یونسکو خرید بلیط هواپیما مقالات آب و هوا

30 مهر 1398

تیم تعیین محتوای اصفهان تور

کله به معنی اجاق است که پنج نوع می‌باشد: 

چندوک کله: یکی از پرکاربردترین نوع اجاق می‌باشد که در بیشتر خانه‌های روستایی یافت می‌شوند. این اجاق کاهگلی در ابعاد چهل در شصت سانتی متر یا بیشتر با ارتفاع چهل تا پنجاه سانتی متر می‌باشد. به نشستن بر روی دو پا در اصطلاح محلی چندوک می‌گویند و نام این اجاق برگرفته از آداب نشستن می‌باشد.

شیر کله: این اجاق دارای ابعاد بزرگتری نسبت به چندوک کله می‌باشد. این سازه دارای دو سنگ بزرگ در طرفین است که میان آن آتش درست می‌کنند. چون شیر را روی این نوع اجاق جوش می‌آورند به آن شیر کله معروف می‌گویند.

بنه کله: این اجاق را در زیر زمین حفر می‌کنند و دارای ابعاد پنجاه در سی سانتی متر یا بزرگ‌تر می‌باشد. معمولا آش‌ها را روی این اجاق می‌پزند.

دار کله:این کله چوبی، از سه قطعه چوب تشکیل شده است که دو چوب در طرفین و چوب دیگری روی آن قرار می‌گیرد. گالش‌های مازندران برای درست کردن چای از دار کله استفاده می‌کنند.

چنگوم کله: این اجاق از یک قطعه چوب تشکیل می‌شود و کتری را به آن می‌آویزند تا روی آتش به جوش آید.

کله
کله
کله
کله
کله
کله
کله
کله
کله
کله
کله
کله