ایستگاه چوم (Choum)
طبیعت

ایستگاه چوم (Choum)

موریتانی - اطار

ایستگاه کلبه‌ای چوم در کشور موریتانی و شهر اطار و نزدیک به شهر کوچک چوم، محل مناسبی برای سپری نمودن زمان و انتظار برای قطار به نظر نمی‌رسد اما باکمی دقت به محیط و صحرای پیرامون، این ایستگاه بسیار تماشایی می‌شود. بومیان دوست‌داشتنی نیز با شوخی و خنده، مفرح بودن...

تیم تعیین محتوای اصفهان تور

27 بهمن 1397