ایستگاه کوه تانگولا (Tanggula Mountain)
طبیعت

ایستگاه کوه تانگولا (Tanggula Mountain)

چین - تبت

مرتفع‌ترین ایستگاه راه‌آهن دنیا با ۵۰۵۸ متر ارتفاع از سطح دریا، ایستگاه کوه تانگولا نام دارد که در کشور چین، منطقه تبت و استان چینگهای واقع شده است. به دلیل اشکالات تنفسی برای برخی افراد در چنین ارتفاعی؛ خطوط راه‌آهن سینو-تیبتان مجهز به سیستم تأمین اکسیژن...

تیم تعیین محتوای اصفهان تور

26 بهمن 1397

دریاچه یام‌دراک (Yamdrok)
طبیعت

دریاچه یام‌دراک (Yamdrok)

چین - تبت

از جاذبه‌های گردشگری تبت، واقع در شهر لهاسا و Gyantse می‌توان به دریاچه یام‌دراک اشاره نمود که از دریاچه‌های مقدس تبت به شمار می‌آید. رهبر مذهبی بودائیان مشهور به دالایی لاما و بومیان منطقه به دلیل جاذبه‌های معنوی از آن دیدن می‌نمایند. در واقع،...

تیم تعیین محتوای اصفهان تور

27 بهمن 1397