پل پارک ملی تامان نگارا
طبیعت

پل پارک ملی تامان نگارا

مالزی - پاهانگ

در حدفاصل سال‌های ۱۹۳۸ و ۱۹۳۹، در مالزی، پارک ملی تامان نگارا با مساحتی بالغ‌بر ۴۳۴۳ کیلومترمربع، تحت عنوان پارک ملی جورج شاه چهار گشایش یافت. سه استان، پاهنگ، کلانتان و ترنگانو محل استقرار این پارک ملی هستند که در استان پاهنگ با مساحت ۲۴۷۷ کیلومترمربع، دارای بیشترین وس...

تیم تعیین محتوای اصفهان تور

29 بهمن 1397