قبرستان ماشین شاتیلون (Chatillon)
طبیعت

قبرستان ماشین شاتیلون (Chatillon)

بلژیک - لوکزامبورگ

قبرستان ماشین‌های قدیمی‌ شاتیلون بسیار عجیب و مرموز است. بر اساس یک افسانه‌ی شهری این ماشین‌ها متعلق به سربازان آمریکایی هستند که نمی‌توانستند آن‌ها را به کشورشان انتقال دهند و مجبور بودند آن‌ها را در جنگل پنهان کنند؛ بنابراین طبق گفته‌های...

تیم تعیین محتوای اصفهان تور

25 بهمن 1397