افزایش نزاع میان انسان‌ها و حیوانات وحشی در حاشیه پارک‌ها، سبب شد که وایلدرنس سفاری در همکاری با شرکت چیلدرن این وایلدرنس بکوشد از شیوه‌های متنوعی برای آموزش‌های محیطی و توانمندسازی اجتماعی همسو با منافع دانش‌آموزان و معلمان استفاده نماید.

مشاوره و پشتیبانی تخصصی رایگان

مشاوره قبل و حین سفر توسط سفریار اختصاصی

قیمت رقابتی تورهای داخلی و خارجی

قیمت‌های شفاف بدون پرداخت هزینه‌های جانبی

تنوع تورهای داخلی و خارجی

شخصی سازی انواع تور برای مسافران