لیست تورها مکان های گردشگری فستیوال آثار یونسکو فعالان گردشگری خرید بلیط هواپیما مقالات آب و هوا
ایران - اصفهان - آران و بیدگل

چاله سنبک (گود هندوانه)

29 اسفند 1397

تیم تعیین محتوای اصفهان تور

در هفت کیلومتری شمال شرقی آران و بیدگل در دل ماسه های روان منطقه بند ریگ در جنوب غربی کویر مرنجاب چاله سنبک واقع شده است. مسیر دسترسی به این چاله باید خیابان صباحی شرقی آران و بیدگل را تا انتها طی کرده و در آخرین میدان به سمت شمال در جاده خاکی حرکت کرد، با طی 3/3 کیلومتر قبل از اولین پیچ جاده خاکی به سمت غرب وارد جاده منشعب فرعی دیگری شده و پس از شش کیلومتر به چاله های سنبک می‌رسید، ادامه مسیر بعد از چاله ها به منطقه چاه کنجه و مسیر اصلی کویر مرنجاب منتهی می شود. توجه کنید که این مسیر نیاز به خودرو کمک دار دارد.  

شیب زمین از دامنه کوه های کرکس به طرف بیابان ادامه دارد که وجود لایه های سخت زمین که باعث ایجاد مخازن آب زیر زمینی می شود، از دوران باستان تاکنون کشاورزان از این ویژگی منطقه  برای کاشت دیم استفاده می کرده اند و به همین دلیل کاشت هندوانه در این منطقه در داخل محوطه‌هایی گود موسوم به چاله است، بدینصورت که کشاورزان در این چاله‌ها، با حفر یک متر یا یک مترو نیم از کف زمین به آب شیرین رسیده و از آن برای کاشت هندوانه استفاده می‌کنند. فصل برداشت هندوانه حدودا اواخر خرداد ماه و اوایل تیر ماه است.

متاسفانه به علت حضور فراوان ریگهای روان بیابان در منطقه و غفلت از تثبیت آنها، با هر طوفان یا باد شدید، مقدار زیادی از ماسه های روان بداخل چاله ها سرازیر شده و هر سال قبل از کشت باید شن های روان با بیل و بصورت دستی به بالای چاله آورده شود. در چاله ها محصولاتی چون هندوانه، خربزه، پنبه و گل آفتابگردان کشت می شده است.

برای آماده سازی چاله ابتدا باید ریگهای اضافه را از چاله خارج و به بالای حصار ماسه ای چاله حمل شوند تا آماده کردن چاله برای کشت شروع شود. پس از فراهم شدن شرایط مساعد، گودالی استوانه‎ای به قطر 40 سانت تا نیم متر و به عمق یک تا 1/5 متر به طوری که منفذهای نفوذ آب (چشمه های میلیمتری) به درون گودال جاری شود. بعد از آن گودال های متوالی به فاصله حدودا یک متر از یکدیگر حفر می‌شود، بطوریکه خاک گودال بعدی گودال قبلی را پر می نماید، بدین ترتیب هم زمین آیش می شود، یعنی خاک از سطح به زیرزمین و از زیر زمین به سطح می آید، و هم خاک مرطوب و گل آلود زیر زمین به سطح زمین آورده شده وکاشت تخم هندوانه در خاک مرطوب محل گودال ها، نیازی به آب یاری نخواهد داشت.

پس از کاشت و سبز شدن تخمهای هندوانه، ریشه آنها بسهولت از میان خاک های نرم به طرف عمق زمین نفوذ کرده و با رسیدن به مخزن طبیعی آب زیر زمینی، در گرمای تابستان کویر، نیازی به آبیاری نخواهد بود. کشاورزان هر چند وقت برای وجین کردن بوته ها و هدایت آنها و مرتب کردنشان آنها را مرتب می‌نمایند و همچنین زیر بوته‌ها خاشاک یا سفال گذاشته تا در اثر گرمای ماسه‌های داغ در طول روزهای گرم و آفتابی کویر، نسوزند. کشاورزان باید بوته‌ها را در مقابل حیوانات و جانوران موذی نیز مراقبت کنند تا تیرماه که فصل برداشت می‌شود.

چاله سنبک (گود هندوانه)
چاله سنبک (گود هندوانه)
چاله سنبک (گود هندوانه)
چاله سنبک (گود هندوانه)
چاله سنبک (گود هندوانه)
چاله سنبک (گود هندوانه)
چاله سنبک (گود هندوانه)
چاله سنبک (گود هندوانه)