لیست تورها مکان های گردشگری فستیوال آثار یونسکو فعالان گردشگری خرید بلیط هواپیما مقالات آب و هوا

06 فروردین 1398

تیم تعیین محتوای اصفهان تور

در فاصله تقريباً نه کيلومتری شرق ديشموک در داخل تنگ فارتق غار اشکفت داودی واقع شده است. غاری تقريباً به شکل مثلث که با شيبی تند به جاده و تنگ فارتق منتهی می‌گردد. غار اشکفت داودی از سطح جاده حدود 25 متر ارتفاع دارد.

بیرون غار بقايای ابزارهای سنگی مانند ريزتيغه، تراشه و ... دیده می‌شود که نشان می‌دهد قدمت آثار اين غار به دوره پيش از تاريخ برمی‌گردد.

غار اشکفت داودی