لیست تورها مکان های گردشگری فستیوال آثار یونسکو خرید بلیط هواپیما مقالات آب و هوا

09 بهمن 1398

تیم تعیین محتوای اصفهان تور

گلفشان وشنام در جلگه ساحلی و شمال غرب روستای وشنام، در 25 کیلومتری چابهار و در  پنج کیلومتری کوه های ملکی در استان سیستان و بلوچستان قرار گرفته است.

این گلفشان دارای مخروطی با 1.5 متر ارتفاع، روی تپه ای ماسه ای واقع شده است. ارتفاع آن از سطح زمین 8 تا 10 متر می باشد. فضای این گلفشان با یک مخروط کوچک، در حدود هفت تا هشت متر است. روانه گلی حاصل از فعالیت این گلفشان در دامنه غربی تا شعاع 100 متری از دهانه اصلی  روان شده است اما اغلب آنها به علت راکد بودن گلفشان، در زیر ماسه های روان دفن شده اند و فقط در بعضی نقاط دیده می شوند. در گذشته مخروط این گلفشان دارای ارتفاع بیشتری بوده است اما به سبب راکد شدن در ده ها سال پیش و عدم خروج گل از آن، بر اثر عوامل مختلف مانند تخریب و فرسایش ارتفاع آنکاهش یافته است.