لیست تورها خودروهای دربستی مکان های گردشگری فستیوال آثار یونسکو فعالان گردشگری خرید بلیط هواپیما مقالات آب و هوا

31 اردیبهشت 1398

تیم تعیین محتوای اصفهان تور

در شمال غربی خلیج گواتر دو کیلومتری شرق روستای سند میر سوبان (سه کیلومتری شمال شرق روستای سند حمزه و سه کیلومتری شمال غرب روستای سند دور) در وسط جلگه ساحلی گلفشانی قرار دارد به نام گلفشان سند با بوتن که بزرگترین گلفشان ایران میباشد و مخروطی نامتقارن دارد.

گلفشان فعال دارای مخروطی به دهانه اصلی حدود سه تا 3/5 متر قطر میباشد که آب و گل پس از جمع شدن در حوضچهای، به‌صورت روانه‌های گلی بسیار رقیق از سمت دامنه شرقی به پایین فرومی‌ریزند.

این مخلوط آب و گل هرچند دقیقه یک‌بار و گاهی هم هرچند ثانیه یک‌بار برای مدت 30 ثانیه تا ارتفاع چند سانتیمتری با صدای بسیار بلند در درون حوضچه فوران میکند. گل روان شده به رنگ خاکستری تیره است که با سرازیر شدن از دامنه شرقی توسعه و گسترش بیشتری به دامنه مخروط داده است.

در هنگام جوشید گل از دهانه این گلفشان دایرهای به قطر 60 تا 70 متر را تشکیل میدهند، همچنین ارتفاع این گلفشان از سطح زمین شش الی هشت متر است که شیب دامنههای غربی و شمالی بیشتر از دامنههای شرقی و جنوبی است.

پرتگاهی با شیب حدود 80 درجه و ارتفاعی حدود یک تا 1/5 متری در پای دامنه غربی و قسمتی از دامنه شمالی در کنار مخروط اصلی دیده میشود که احتمال میرود به دلیل آب بردگی و فرسایش آب‌های جاری ایجادشده باشد.