لیست تورها مکان های گردشگری فستیوال آثار یونسکو خرید بلیط هواپیما مقالات آب و هوا

03 شهریور 1398

تیم تعیین محتوای اصفهان تور

گلفشان سگاری، در شرق رودخانه باهو کلات در بخش دشتیاری چابهار در شرق روستای ریمدان و کمالی، وسط جلگه ساحلی در سیستان و بلوچستان واقع شده اند.

اطراف این گلفشان روانه‌های گلی، دایره‌ای به قطر 80 متر را تشکیل داده و دو دهنه غیر فعال نیز در این ناحیه موجود است. این پدیده طبیعی توسط گاسنر و همکارانش سگاری نام گرفت و مشابه دیگر گلفشان های این منطقه به شکل یک آیسنبرگ وسط جلگه ساحلی واقع شده است. ارتفاع آن از سطح زمین هفت تا 20 متر و دهانه های فرعی آن در ارتفاع 15 متری قرار گرفته اند. روانه های قدیمی در اطراف گلفشان از وسعت زیادی برخردارند کهبر اثر مرور زمان و تخریب و فرسایش آب های جاری و سیلاب، فرسایش یافته و بریده بریده شده اند. با این وجود  گالی های آن کم عمق هستند.