لیست تورها خودروهای دربستی مکان های گردشگری فستیوال آثار یونسکو فعالان گردشگری خرید بلیط هواپیما مقالات آب و هوا
ایران - سیستان و بلوچستان - چابهار

گلفشان درابول شرقی

31 اردیبهشت 1398

تیم تعیین محتوای اصفهان تور

 گلفشان درابول شرقی در شمال کوه درابول در شش کیلومتری مرز ایران و پاکستان در استان سیستان و بلوچستان قرار گرفته است. 

ارتفاع این گلفشان از سطح زمین در حدود 10 متر است که چهار مخروط فرعی و یک دهانه اصلی در دامنه شمالی آن قرار دارد. روانه های گلی تازه تراوش شده از گلفشان، رنگ کاملا خاکستری تیره دارند و روانه های گلی قدیمی با رنگ روشنتر کاملا متمایز و قابل تشخیص می باشند.

غلظت گل خروجی از این گلفشان پایین است و همراه با آب و گاز از آن به بیرون می تراود. دهانه گلفشان هر چند دقیقه یک بار با فعالیت و تراوش فراوان روانه های گلی را به صورت فوران از خود به خلرج پرتاب می کند.

دهانه مخروط اصلی این گلفشان دایره ای به قطر 80 متر است. دامنه های این گلفشان کمی مرتفع است و دارای فرسایش ریلی است. در دامنه های مخروط و زمین های اطراف مثل گلفشان درابول غربی، رسوبهای دریایی فسیل دار به ویژه دو کفه ای ها و شکم پایان به خوبی در معرض دید هستند. در این منطقه صدف های خرد شده و سالم زیادی دیده می شود.