لیست تورها مکان های گردشگری فستیوال آثار یونسکو خرید بلیط هواپیما مقالات آب و هوا
ایران - خوزستان - دزفول

کوه هفت تنان

25 آذر 1398

تیم تعیین محتوای اصفهان تور

در شمال غربی خط‌الرأس زردکوه در جنوب آبادی سرآقا سید کوه هفت‌تنان با ارتفاع 4018 متر با مخروط ذوزنقهای قله آن در قسمت شمالی خط‌الرأس زردکوه، حدفاصل قلل کینو از شمال و ایلوک در جنوب قرا گرفته است.

یخچال بزرگ ایلوک در جنوب شرقی و دره رودخانه بازفت در سراسر نواحی غربی آن جاری میباشند. قله توسط شاخک 3862 متری شرقی به یال صخرهای متصل گردیده که تا نزدیک تنگ ایلوک پیش میرود.

برای صعود به قله بخش کوچک چلگرد را پشت سر گذاشته، وارد جاده خاکی تأسیسات سد کوهرنگ شده و کم‌کم ارتفاع بگیرید. میتوانید با وسیله نقلیه به ده شیخ علیخان بروید، مسیر را در پهن‌دشت آبادی به سوی رودخانه آب سرده در شاخه شمالی کوهرنگ به سمت ذوزنقه بزگ هفت‌تنان ادامه دهید از رودخانه بزرگ عبور کنید.

در دشت ایلوک مسیر را به سمت جنوب کمی انحراف داده و از پشت یک تپه کوچک وارد دره یخچالی ایلوک شوید و با افت‌وخیزهای یخچالی، مستقیم به سوی صخرههای اصلی و دامنه پرشیب آن به‌پیش روید.

یال صخرهای قله 3862 متری با قله نوک تیز آن تقریباً در جناح شمالی دیده میشود، در انتهای یخچال ایولک از طریق امتداد یک یال کوتاه در شیب نسبتاً تندی به سوی قله به صعود ادامه دهید تا با پشت سر گذاردن زبانههای یخچالی ایلوک به گردنه حد بین قله 3862 متری و شیب اصلی قله هفت‌تنان برسید.

با ادامه مسیر بعد از مدتی نه‌چندان کوتاه به بلندای هفت‌تنان میرسیدرودخانه و جنگل بازفت، قلل مافارون، قله منار و بعلاوه در جنوب، قلل سرداران، شاه شهیدان و زردکوه به‌وضوح قابل‌مشاهده میباشند. کوه کربوش کوه و گوکان در شمال شرقی شامل دو رشته سفیدپوش اشترانکوه، قالی کوه هستند.

اواخر مردادماه بهترین زمان برای صعود به قله هفت‌تنان میباشد. در زمستان پهن‌دشت شیخ علیخان تا نزدیکی تنگه ایلوک حجم برف بسیار زیاد بوده و بهترین مسیر صعود زمستانی از طریق راهی است که به قله 3862 متری میرسد. توجه کنید که سایر مسیرها با خطر قطعی ریزش بهمن همراه میباشد.

کوه هفت تنان
کوه هفت تنان
کوه هفت تنان