ایران - آذربایجان شرقی - سراب

کوه هرم داغ (هرم3)

30 بهمن 1397

تیم تعیین محتوای اصفهان تور

در جنوب قله اصلی سبلان در شمال سراب و غرب دره آلوارس کوه هرم داغ با ارتفاع 4350 الی 4400 متر به‌صورت سه هرم یا برج مانند و چند شاخک فرعی، قرار دارد. هرم داغ سه توسط گردنه بلندی از سمت شمال به قله سبلان و هرم داغ دو از جناح غربی به قله کسره داغ و از سمت شرق به قلل غربی قوشا منتهی میگردند.

برای صعود به قله مسیر غرب سبلان از شابیل را تا جناح غربی یالچه با صخرههای سیاه‌رنگ پیموده و مسیر را میان درهی یخچال به سمت گردنه مشخص شرقی ادامه دهید. راه از میان صخرههای کوچک و بزرگی عبور میکند، به گردنه مرتفع جنوب غربی سبلان رسیده و سپس مسیر را به سمت قله هرم از شیب تند سنگلاخی به بالا صعود کنید تا به بام ریزشی هرم داغ برسید. سعی کنید به سمت راست مایل شوید زیرا که مسیر به همراه شیب بسیار تند دارای صخرهها و دیوارههای ریزشی در سمت چپ میباشد.

اواسط مرداد بهترین زمان صعود به هرم داغ است و صعود قله در زمستان به علت شرایط نامساعد جوی حاکم بر منطقه سبلان بسیار خطرناک و دشوار میباشد، ازجمله مشکلات صعود زمستانی میتوان به طوفان، سرمای فوق‌العاده هوا و برف‌کوبی سنگین برای رسیدن به‌پای کار از مسیرآلوارس اشاره کرد.

کوه هرم داغ  (هرم3)