لیست تورها مکان های گردشگری فستیوال آثار یونسکو خرید بلیط هواپیما مقالات آب و هوا

26 مرداد 1398

تیم تعیین محتوای اصفهان تور

در جناح شمالی زردکوه بختیاری در قسمت غربی دریاچه سد کوهرنگ کوه‌های آب سفید با ارتفاع 4050 متر قرار دارند. خط‌الرأس اصلی زردکوه که درواقع باعث اتصال قله شاه شهیدان به قله سردان میباشد پس از چال بهاررو ارتفاع گرفته و با تشکیل چندین قله فرعی و گردنه آب سفید به قله آن پیوسته و سپس به قلل ایلوک و هفت‌تنان در شاخه صالی زردکوه می‌رسد. در قله آب سفید قرار دارد خط‌الرأس فرعی از آن جداشده و به‌طرف جنوب شرقی در بالای دریاچه سد کوهرنگ چند قله را تشکیل میدهد و به خط‌الرأس آب سفید مشهور میباشد.

برای صعود به قله بعد از تأسیسات سد کوهرنگ از پل سرریز آب کارون گذشته در امتداد دره چال بهاررو، به‌طرف قله سوزنی سردان پیش روید، رودخانه نسبتاً پرآبی در کف دره جاری است و راه پاکوب مشخصی که مسیر صعود به شاه شهیدان و پناهگاه چال میشان است از آن میگذردبه ابتدای تنگه رفته و ازاینجا خط‌الرأس قلل آب سفید شروع میشود. با عبور از رودخانه سرد در سوی دیگر از لابهلای صخرههای آهکی و خاکی به سمت لبه یال ارتفاع گرفته و پس از مدت‌زمان کوتاهی با پشت سر گذاشتن صخرههایِ میان راه که و عبور از میانههای خاکی حائل بین سنگ‌ها به لبه یال می‌رسید. با بالا رفتن از شیب سنگلاخی به اولین قله آب سفید می‌رسید.

میتوانید از قله کمی پایین آمده از کنار برفچال کوچکی بگذرید و در سربالایی سنگلاخی آن به سوی قلل دوم و سوم آب سفید ارتفاع بگیرید. از قلل فرعی آب سفید که عبور کنید به قله 3900 متری رسیده که با فرود از جناح شمالی آن قله اصلی و بزرگ آب سفید را در روبرو میبینید.

از پشت لبه تیغهای و سنگی یک قله فرعی دیگر با دقت گذشته و با طی آخرین قسمت سربالایی، مسیر را به سمت قله آب سفید بزرگ ادامه می‌دهید. از طریق یال کوتاه غربی قله که به نزدیکی گردنه آب سفید می‌رود، از روی برفچال کوچکی سرخورده تا بااحتیاط به زیر گردنه برسید، سپس درامتداد رودخانه کوچکی در ادامه راه خود را به چال بهاررو برسانید.

اوایل مرداد بهترین زمان صعود به قله آب سفید است، زمستان‌های آب سفید با برف طوفانی همراه بوده و صعود به آن با حجم سنگین، برف‌کوبی و خطر ریزش بهمن توأم میباشد.

کوه های آب سفید
کوه های آب سفید
کوه های آب سفید