لیست تورها خودروهای دربستی مکان های گردشگری فستیوال آثار یونسکو فعالان گردشگری خرید بلیط هواپیما مقالات آب و هوا

31 اردیبهشت 1398

تیم تعیین محتوای اصفهان تور

درهای شامل دو درهٔ حيدره و کيوارستان در همدان قرار دارد به نام دره زینا که اولى به دامنههاى کوه ميدان ميشان رسیده، روستاى حيدره را در خود جای میدهد و دومى به دنبال رودخانههاى پشت کوههاى الوند و کلاغ لان به دامنهٔآن کوهها ختم مىشود.

این دره شامل چشماندازی از میدان میشان، پوشش گیاهی مناسب با چشمهسارهاى متعدد میباشد.

دره زینا
دره زینا