لیست تورها خودروهای دربستی مکان های گردشگری فستیوال آثار یونسکو فعالان گردشگری خرید بلیط هواپیما مقالات آب و هوا

30 اردیبهشت 1398

تیم تعیین محتوای اصفهان تور

در ٢٨ كيلومتری جنوب غربی شيروان (83 کيلومتری بجنورد) دره زوارم به معنی "دره بهشتواقع‌شده که بيش از ١٠٠ سال قبل ناصرالدین‌شاه قاجار با كاروانی به همراه اعتمادالسلطنه از اين نقطه گذشته و در سفرنامهاش زوارم را "دره ارمخوانده است: "دهكدهای است معتبر كه از غريب و بومی ٤٠٠ خانوار سكنه دارد، هواي آن در كمال خوبی میباشد".  

در طول 25 کيلومتر از ابتدای دره زوارم تا کوه‏های تخت ميرزا و شخری، چشمه‏سارها، آبشارها، حوضچه‏های سنگی، کوه‏های سر به فلک کشيده، باغ‏های ميوه، رودخانه پر آب، مراتع غنی و انواع گياهان دارويی و خوراکی مشاهده میشوند. رودخانه زوارم، از کوه‏های جهان ارغيان (تخت ميرزا) سرچشمه گرفته و در مسيرش مزارع و باغ‏های روستاهای زوارم، شيرآباد، ورقی، عبدآباد و توده را سیراب کرده، به رودخانه اترک مي‏پيوندد.

برای دسترسی به اين منطقه، با عبور از دره‏ها و گذرگاه‏های صعب‏العبور پرآب به طول 15 کيلومتر به شخری با چندين چشمه پرآب میرسید که درگذشته، ييلاق خان­ها بوده است. آثار برج و باروها و خانه‏های مخروبه‏ در آن دیده میشوند

در اوچ دوشی سه چشمه‏ جوشان از دامنه کوه به‌طرف دره سرازير می‏شوند و يخدان که درگذشته به‌عنوان سنگر مورداستفاده قرار میگرفت شامل چشمههای آب‌معدنی سنگر میباشدمقابل چشمه يخدان، چشمه کوچک ديگری به نام دامچی میجوشدميم لی، دره‏ای با چشمه‏ها، باغ‏ها و النگ‏زارهای فراوان است که انتهای دره آن به زلزله خانه و چقر النگ و تخت ميرزا در کوه‏های شاه جهان می‏رسد.

دو چشمه معروف قاينار چشمه و قرمز چشمه در چقر النگ میباشند و منطقه شخری، با انواع درختان بزرگ گردو و ميوه‏های ديگر، از مناطق یيلاقی روستا به شمار میآیند. منطقهای با پوشش گياهی غنی، انواع گياهان دارويی و خوراکی همچون کاسنی، گون، کمای، زيره، پونه، درمنه ترکی، پوپک، ساری گل، کاکوتی، گزنه، ترخ، چريش، سيب کوهی و زردآلوی کوهی میباشد.

در بلندترين نقطه ارتفاعات روستا دژی محکم به نام قزلر قلعه ساخته‌شده که راهی صعب‏العبور با ديوارهای قطور سنگی دارد و به معنی دختر قلعه يا قلعه دختران است که قلعهای فتح نشده مي‏باشد. دیگر آثار تاریخی روستا شامل تپه ارک دست ريز و مسجد قديمی روستا هستند

روستای زوارم در ارتفاع 1300 متری از سطح دریا با قدمتی 700 ساله، از شمال به شيرآباد و ورقی، از جنوب به مشهد طرقی و قرينانلو و کوه شخری، از شرق به روستای بزآباد و از غرب به قزل‌حصار و باداملق منتهی میشود که درگذشته منطقه خان‌نشینان بوده و ازجمله حاکمان و خوانين معروف آن میتوان به الهيار خان مينباشی، شاهرخ خان (از حاکمان شيروان)، مرتضی بيک و شاهپورخان نگهبان اشاره کرد.

کوه شفلی در سه کيلومتری جنوب غربی کوه تمغ و در سه کيلومتری جنوب شرقی روستا قرارگرفته است، نام روستا، درگذشته "دواُ لدِرِم" بوده و مردمانش به زبان‏های کردی، ترکی و فارسی صحبت میکنند.

دره زوارم
دره زوارم
دره زوارم
دره زوارم