لیست تورها مکان های گردشگری فستیوال آثار یونسکو خرید بلیط هواپیما مقالات آب و هوا
ایران - قزوین - قزوین

آبشار دربند نهران

26 مرداد 1398

تیم تعیین محتوای اصفهان تور

آبشاری با ارتفاع 10 متر بنام دربند نهران در درهای سرسبز به نام دره دربند نهران در جنوب روستای آلتینکش در فاصله هفت کیلومتری قرار دارد. آلتین کش از توابع بخش طارم سفلی در دهستان خندانِ استان قزوین میباشد. این آبشار که در ارتفاع 980 متری از سطح دریا واقع‌شده پس از سرازیر شدن از منطقهای صخرهای، حوضچه آب بزرگی ایجاد میکند

مکان قرارگیری آبشار منطقهای كوهستانی در شمال غربی قزوین، همجوار با استانهای گیلان و زنجان میباشد که بهترین مسیر دستیابی به این منطقه جاده لوشانسیردان است. همچنین دسترسی به آلتی کش از طریق جاده ارتباطی منجیل به روستای گیلوان و سپس جاده فرعی به آلتین کش امکانپذیر میباشد

دمای متوسط سالانه این منطقه بین 15 تا 20 درجه سانتی‌گراد، متوسط بارندگی سالانه در این منطقه 250 میلیمتر و رطوبت هوا بین 55 تا 65 درصد متغیر است.

پوشش گیاهی منطقه اغلب از خانواده گرامینه و بقولات (انواع گون، خارشتر و اسپرس) به انضمام درختان کهن‌سالی چون سیردان با قدمت 900 سال ازجمله ویژگیهای طبیعی این منطقه محسوب میشود