لیست تورها مکان های گردشگری فستیوال آثار یونسکو خرید بلیط هواپیما مقالات آب و هوا
ایران - کرمان - رابر

آبشار چهرن

03 شهریور 1398

تیم تعیین محتوای اصفهان تور

یکی از مناطق بکر در رابرِ کرمان چهرن و آبشار چهرن است که پوشیده از درختان گردو، زردآلو و صنوبر به همراه چشمه، چمنزار میباشد

رودخانهای که از ارتفاعات لالهزار جاری میشود در فاصلهای کمتر از دو کیلومتریِ شمال این روستا قرار دارد. مسیر دسترسی به این روستا از طریقِ رابر به روستای ننیز، جاده روستای گنجان و سپس جاده خاکی روستای چهرن میباشد که پس از حدود 1000 متر پیاده‌روی، در سمت راست، تنگه کوچکی است که از طریق آن صدا و نمای آبشار دیده میشود.

چهرن درواقع روستایی ییلاقی است که ساکنان آن را بخشی از جمعیت عشایر رابر تشکیل میدهند. آبشار چهرن حدود 12 متر ارتفاع دارد، جریان آب آن بر دیواره تنگه با شیب کامل 90 درجه سرازیر شده و در ادامه مسیر حرکت، با طی حدود 200 متر وارد بستر رودخانه میشود و مجدد در مسیر رودخانه دوباره از چشمهها و زهکش‌های چهرن میجوشد

بر دیواره سمت راست آبشار راهی برای صعود به بالای آن وجود دارد که با صعود به آن آبشار دیگری با ارتفاعی در حدود سه متر در فاصلهی حدود 25 متر از آبشار اولی دیده میشود.

آبشار چهرن
آبشار چهرن
آبشار چهرن
آبشار چهرن