لیست تورها مکان های گردشگری فستیوال آثار یونسکو خرید بلیط هواپیما مقالات آب و هوا
ایران - تهران - شمیرانات

آبشار چال مگس

30 شهریور 1398

تیم تعیین محتوای اصفهان تور

در منطقه دارآباد شمیرانات آبشار چال مگس قرار داردروستای دارآباد از شمال به رشته‌کوه توچال، از جنوب به زمین‌های اقدسیه، از شرق به‌جایی به نام باقلیزار و از غرب به بازوی توچال و زمین‌های رحمن آباد منتهی میشود. دارآباد از دو طرف به کوه‌های رشته اصلی توچال محصورشده که از دامنه شرقی آن تا قوچک ادامه مییابد.

دو رودخانهبه نامهای "دارآباد" و "کهنه دارآباد" در مکانی بنام "سیر دورود پایین" به‌هم‌پیوسته، رودخانه دارآباد را تشکیل میدهند.

جالب اینجاست که با طی مسافتی بين درختان بلند بيد و گذشتن از میان صخرههای کوچک، در انتهای مسير عمومی کوهنوردی دارآباد به آبشار فصلی چال محله (چال مگس) میرسید. مسیر دسترسی به این آبشار از محل پارک خودرو در پارکینگ ورودی مسیر دارآباد باید مسافتی حدود پنج کیلومتر را طی کرده تا به آبشار چال مگس برسید. لازم به ذکر است که مگس در زبان محلی این منطقه به معنای زنبورعسل است، در ضمن کوه‌های مسیر این آبشار پوشيده از گياهان دارويی میباشد.

آبشار چال مگس
آبشار چال مگس
آبشار چال مگس
آبشار چال مگس