در منطقه دارآباد شمیرانات آبشار چال مگس قرار داردروستای دارآباد از شمال به رشته‌کوه توچال، از جنوب به زمین‌های اقدسیه، از شرق به‌جایی به نام باقلیزار و از غرب به بازوی توچال و زمین‌های رحمن آباد منتهی میشود. دارآباد از دو طرف به کوه‌های رشته اصلی توچال محصورشده که از دامنه شرقی آن تا قوچک ادامه مییابد.

دو رودخانهبه نامهای "دارآباد" و "کهنه دارآباد" در مکانی بنام "سیر دورود پایین" به‌هم‌پیوسته، رودخانه دارآباد را تشکیل میدهند.

جالب اینجاست که با طی مسافتی بين درختان بلند بيد و گذشتن از میان صخرههای کوچک، در انتهای مسير عمومی کوهنوردی دارآباد به آبشار فصلی چال محله (چال مگس) میرسید. مسیر دسترسی به این آبشار از محل پارک خودرو در پارکینگ ورودی مسیر دارآباد باید مسافتی حدود پنج کیلومتر را طی کرده تا به آبشار چال مگس برسید. لازم به ذکر است که مگس در زبان محلی این منطقه به معنای زنبورعسل است، در ضمن کوه‌های مسیر این آبشار پوشيده از گياهان دارويی میباشد.

مشاوره و پشتیبانی تخصصی رایگان

مشاوره قبل و حین سفر توسط سفریار اختصاصی

قیمت رقابتی تورهای داخلی و خارجی

قیمت‌های شفاف بدون پرداخت هزینه‌های جانبی

تنوع تورهای داخلی و خارجی

شخصی سازی انواع تور برای مسافران