لیست تورها مکان های گردشگری فستیوال آثار یونسکو خرید بلیط هواپیما مقالات آب و هوا

01 شهریور 1398

تیم تعیین محتوای اصفهان تور

روستای ارزنه در 14 کیلومتری جنوب غربی باخرز و 210 کیلومتری مشهد در دهستان مالین میباشد که سه آبشار پی‌درپی آن در امتداد رودخانه ارزنه، از ارتفاعات باخرز سرچشمه می‌گیرندر

مسیر دسترسی به این منطقه یا از طریق مشهد به فریمان، تربت‌جام به باخرز و درنهایت ارزنه میباشد که در کل 210 کیلومتر است و یا از مشهد به تربت‌حیدریه و سپس باخرز به ارزنه با مسافت 240 کیلومتر امکان‌پذیر است.

آبگیری در بالادست آبشار اول ایجادشده که برای شنا مناسب میباشد اما دسترسی به آن دشوار بوده و نیاز به مهارت‌های فنی دارد. ارتفاع آبشار اصلی ارزنه در ضلع جنوب غربی آبگیر ۶۰ متر است که آبشار دوم، با ارتفاع تقریبی ۲۵ متر در جنوب آبگیر به‌صورت پلکانی و آبشار سوم به ارتفاع 30 متر به‌صورت ترکیبی از دو آبشار قبلی در ضلع غربی آبگیر واقع‌شدهکه در ابتدا به‌صورت آبگیری کوچک جمع شده و جریان مییابد. این منطقه از امکانات رفاهی و اقامتی برخوردار است.

آبشار ارزنه
آبشار ارزنه