ایران - یزد - یزد

دق تل حمید

30 بهمن 1397

تیم تعیین محتوای اصفهان تور

25 کیلومتری شرق رباط پشت بادام و در غرب ارتفاعات مشرف به پناهگاه حیات‌وحش نایبندان در جنوب ریگ شتران دق تل حمید واقع شده است. منطقه به شکل پلایای کویری با آثار نمک متبلور در سطح زمین و بدون هرگونه پوشش گیاهی است، گستره‌ای شمالی جنوبی دارد و فاصله شمال تا جنوب آن حدود 25 کیلومتر، غرب به شرق آن حدود هفت کیلومتر میباشد

برای دسترسی به این منطقه از طریق جاده یزد به طبس بعد از رباط پشت بادام و سه‌راهی خور- طبس به سمت طبس (کیلومتر 20 بعد از سه‌راهی) رفته دق تل حمید در غرب محل سقوط هلی‌کوپترهای آمریکایی قرار گرفته است.

ارتفاع دق از سطح دریا در مناطق شمالی و در مجاورت رمل‌های ماسه‌ای ریگ شتران حدود 774 متر و در مناطق جنوبی 795 متر است