ترکیه - ایغدیر

گنبدکول یوسف

01 اسفند 1397

تیم تعیین محتوای اصفهان تور

گنبدکول یوسف با توجه به متن درب ورودی آن به نظر می‌رسد که در سال 1485 برای شخصی به اسم گول یوسف ساخته‌شده که معماری مربوط به دوران آق قویونلوها می‌باشد. این گنبد در روستای چاکیرتاش از توابع مرکز استان واقع‌شده است.

گنبد کول یوسف که به سمت شرق ایجادشده و جهت‌های آن دقیق اندازه‌گیری شده و دیواره‌های (شرقی- غربی) این گنبد کمترین انحراف را دارد

گنبدکول یوسف
گنبدکول یوسف
گنبدکول یوسف
گنبدکول یوسف