ترکیه - ازمیر

کلیسای سنت پلیکارپ

27 بهمن 1397

تیم تعیین محتوای اصفهان تور

یکی از قدیمی‌ترین کلیساهای ازمیر، کلیسای سنت پلیکارپ (Saint Polycarp) می‌باشد. این کلیسا نمادی از هفت کلیسا دارد.

در بعضی از روایات آمده است که آپوکالیپس (Apocalypse) مقدس که در 155 بعد ازمیلاد و در سن 86 سالگی توسط رومی‌ها به قتل رسید، زمانی که رومی‌ها طبق قوانین او را به سمت چوبه‌ی مرگ برای سوزاندن بردند، شعله‌های آتش او را در برنگرفت، بنابراین او را به‌وسیله‌ی ضربات شمشیر به قتل رسانده و این کلیسا را برای او در این مکان ایجاد نمودند.

کلیسای سنت پلیکارپ
کلیسای سنت پلیکارپ
کلیسای سنت پلیکارپ
کلیسای سنت پلیکارپ
کلیسای سنت پلیکارپ