لیست تورها مکان های گردشگری فستیوال آثار یونسکو فعالان گردشگری خرید بلیط هواپیما مقالات آب و هوا
ایران - اردبیل - نیر

کاروانسرای شاه عباسی نیر

28 اسفند 1397

تیم تعیین محتوای اصفهان تور

کاروانسرای شاه‌عباسی در 10 کیلومتری شهر نیر در گردنه صایین واقع است.

این بنا یکی از 999 کاروانسرای ساخته‌شده در این دوره صفوی می‌باشد. اخیراً  برخی از قسمت‌های این کاروانسرا بازسازی‌شده است.  به دلیل قابل‌دسترس بودن و نیز پایداری بیشتر ساختار این بنا را سنگ تشکیل می‌دهد. ملات پیونددهنده سنگ‌های بنا ساروج است. سبک ساخت این کاروانسرا با اقلیم و شرایط محل کاملاً سازگار است. عرض و ارتفاع ورودی‌ها داخل، بسیار کاهش‌یافته طوری که با وسایل کمی قابل انسداد است و از نفوذ سرما به داخل آن نیز جلوگیری می‌کند. روزنه‌های سقفی این بنا با کمترین سایز ساخته‌شده و ازنظر تبادل هوا عملکرد منطبق با نیاز را پیاده می‌کند. در مرکز بنا ورودی‌های فضاهای ارتباطی داخل نسبت به فضاهای جانبی برای چهار پایان همراه کاروان‌ها بزرگ‌تر بوده است. یک گنبد کوچک سنگی نیز بر روی یک فضای مربع شکل در مرکز بنانهاده شده است. این گنبد بر روی چهار سه‌کنج قرار داده‌شده است.

کاروانسرای شاه‌عباسی نیر در چهارم فروردین 1362 با شماره ملی 1653 در فهرست آثار ملی کشور ثبت‌شده است.

کاروانسرای شاه عباسی نیر
کاروانسرای شاه عباسی نیر
کاروانسرای شاه عباسی نیر
کاروانسرای شاه عباسی نیر
کاروانسرای شاه عباسی نیر
کاروانسرای شاه عباسی نیر
کاروانسرای شاه عباسی نیر
کاروانسرای شاه عباسی نیر
کاروانسرای شاه عباسی نیر