ترکیه - کوش‌آداسی

کاروانسرا اوکوز

01 اسفند 1397

تیم تعیین محتوای اصفهان تور

یکی از جاذبه‌های گردشگری و بناهای اصلی کوش آداسی، کاروانسرا اوکوز می‌باشد که در آن مسجدی نیز وجود دارد. این کاروانسرا در سال 1618 توسط صدراعظم محمد پاشا ساخته شد.

نشانه‌های معماری دوران عثمانی در این کاروانسرا کاملاً نمایان می‌باشد و در قسمت شمالی کارون سرا ورودی قرار دارد

به خاطر دفاع در برابر دزدان دریایی در دیواره‌های بیرونی سوراخ‌های توپی وجود دارد

کاروانسرا اوکوز
کاروانسرا اوکوز
کاروانسرا اوکوز
کاروانسرا اوکوز