لیست تورها مکان های گردشگری فستیوال آثار یونسکو خرید بلیط هواپیما مقالات آب و هوا

15 آذر 1398

تیم تعیین محتوای اصفهان تور

قلعه ارجان در شمال غربی بهبهان قرارگرفته است.

این قلعه در عهد ساسانی برای دفاع در مقابل حملات اعراب به دستور آریابرزن (در زبان رومی آریوبرزن) بنا شد. نویسنده کتاب خداوند الموت «پل آمیر» دربارهٔ ارجان مى‌نویسد: «قلعه ارجان بالاى کوهى سنگلاخ بناشده است. قلعه در مرتفع‌ترین قسمت کوه متکى به یک‌تخته سنگ بزرگ ساخته‌شده و آب باران از همان تخته‌سنگ وارد انبارهاى قلعه مى‌گردیده و آن‌ها را پر مى‌کرده است

سبک ساختمان برج‌ها متأثر از قلعه‌های رومى به شکل مکعب است. از جانب صحن نسبتاً وسیع قلعه، سه‌طبقه حجره یکى بالاى دیگرى وجود دارد و تمامى حجره‌ها، طاق چند شاخه (معروف به طاق رومى) دارد. مؤلف کتاب خداوند الموت پل آمیر، قلعه ارجان را این‌طور توصیف کرده است: «قلعه ارجان بالای کوهی سنگلاخ بناشده است. قلعه در مرتفع‌ترین قسمت کوه، متکی به یک‌تخته سنگ بزرگ ساخته‌شده و آب باران و برف از همان تخته‌سنگ وارد انبارهای قلعه می‌گردیده و آن‌ها را پر می‌کرده است. برجهی قلعه به شکل مکعب می‌باشد که اسلوب ساختمان برج‌ها از قلاع رومی اقتباس گردیده است. صحن قلعه ارجان چهل ذرع در چهل ذرع می‌باشد و اطراف صحن سه‌طبقه حجره یکی بالای دیگری دیده می‌شد و تمام حجره‌ها دارای طاق چند شاخه معروف به طاق رومی که محکم‌ترین طاق‌ها به‌حساب می آید می‌باشد. برکیارق فرزند ملکشاه سلجوقی به دستور حسن صباح رهبر فرقه اسماعیلیه در قلعه ارجان زندانی بوده است».

قلعه ارجان
قلعه ارجان
قلعه ارجان
قلعه ارجان
قلعه ارجان