لیست تورها مکان های گردشگری فستیوال آثار یونسکو خرید بلیط هواپیما مقالات آب و هوا

09 بهمن 1398

تیم تعیین محتوای اصفهان تور

به دلیل فواصل زیاد مناطق زندگی مردم، رباط‌های متعددی در منطقه تربت‌جام ساخته می‌شد که از بین آن‌ها رباط جام در ضلع جنوبی خیابان دکتر کوثر، یکی از رباط‌ها به شمار می‌آید.

ساختمانی چهار ایوانی از آجر و گچ که از آثار دوره تیموریان می‌باشد و امروزه ورودی آن به سمت شمال باز می‌شود، اما احتمال می‌رود در اصلی در سمت غربی رباط بوده باشد. در نمای بیرونی رباط برج‌هایی در گوشه‌ها به‌عنوان پشتیبان دیوارها ساخته‌شده‌اند و فضاهای داخلی بنا شامل ایوان‌ها و ایوانچه‌هایی رو به حجره‌های اطراف می‌باشد. راهروهای دالانی طولانی در پشت حجره‌ها به‌مانند مال‌بند یا محل نگهداری چهارپایان بوده است

رباط‌ها درگذشته در بین راه‌های اصلی و با فواصل معین ساخته می‌شدند تا مکانی برای استراحت مسافران و کاروانیان باشند. این سازه را اغلب در کنار چشمه‌ها، روستاها و اکثراً به همراه آب‌انبارهایی بنا می‌کردند تا با مشکل کم‌آبی روبه‌رو نشوند. آب‌انبارها، در فصل بارندگی پرآب شده و آب را ذخیره می‌کردند.

درراه‌های اصلی که احتمال رد شدن سران حکومت‌ها ازآنجاها وجود داشته، رباط‌های شاهی هم درراه‌های اصلی که سران حکومت‌ها ازآنجا عبور می‌کردند، به نام شاه رباط احداث و باهنر هنرمندان معمار نیز آراسته می‌شدند که البته با توجه به وضعیت جغرافیایی با شکل‌ها و مصالح متفاوتی ساخته‌ می‌شدند.

شمارهٔ ثبت رباط جام ۲۰۱۷ به‌ تاریخ شش خرداد 1377 می‌باشد.

رباط جام
رباط جام
رباط جام
رباط جام
رباط جام
رباط جام
رباط جام
رباط جام