ایران - زنجان - زنجان

خانه خدیوی

30 بهمن 1397

تیم تعیین محتوای اصفهان تور

خانه خدیوی در محله دالان آلتی در ضلع جنوبی خیابان هفت‌تیر قرارگرفته است.

این بنا متعلق به دوره پهلوی است. سبک معماری آن، این بنا به اوایل دوره پهلوی نسبت می‌دهد. ساخت این خانه از الگوهای رایج غرب و  شیوه‌های محلی این منطقه در دهه‌های پایانی قرن چهاردهم هـ. ق الهام گرفته است.

ساخت بنا به‌صورت دو اشکوبه است. آجرکاری‌ها، گچ‌بری‌ ستون‌ها، لمبه‌کاری با نقوش متنوع، ایوانی با شش ستون چوبی و پوشش گچی و نرده‌های زینتی، تزیینات این خانه را تشکیل می‌دهند. در حال حاضر این بنا مسکونی و در اختیار وراث خدیوی است.

این اثر در تاریخ ۲۸ دی ۱۳۷۹ با شمارهٔ ثبت ۲۹۶۸  ثبت‌شده است.